Omdannelse af frysehaller til boliger i Vejle rykker nærmere

Frysehaller og administrationsbygninger mellem Ellehammervej, Horsensvej og Finlandsvej i Vejle fjernes til fordelt for nye boliger og nyt erhvervsbyggeri.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Frysehaller ved Ellehammervej i Vejle fjernes til fordel for nyt boligområde. Visualisering fra lokalplanen.
Frysehaller ved Ellehammervej i Vejle fjernes til fordel for nyt boligområde. Visualisering fra lokalplanen.

Politikerne i byrådet i Vejle har besluttet at sende et lokalplanforslag for et 30.000 kvadratmeter stort areal mellem Ellehammervej, Horsensvej og Finlandsvej i Vejle i otte ugers offentlig høring.

Claus Sørensen Holding fra Esbjerg ejer området, hvor der i dag ligger erhvervsejendomme i en-to etager i form af store frysehaller, samt bygninger, der har været anvendt til administration og portnerboliger.

Bygningerne skal nedrives til fordel for nybyggeri af 33.000 kvadratmeter boliger og erhverv. Der skal blandt andet opføres etageboliger og herunder seniorbofællesskab samt fælleshus, service, kontorer, klinik og bebyggelse til offentlige formål som daginstitution og lignende.

Bebyggelsen langs Horsensvej kan opføres i maksimalt fire etager med en bygningshøjde på op til 17 meter, mens den øvrige bebyggelse må opføres i op til syv etager og 28 meters højde.

Frysehaller ved Ellehammervej i Vejle fjernes til fordel for nyt boligområde. Visualisering fra lokalplanen.
Frysehaller ved Ellehammervej i Vejle fjernes til fordel for nyt boligområde. Visualisering fra lokalplanen.

“Lokalplanen lægger op til at bygninger udformes, så de fremtræder harmoniske ved valg af materiale, konstruktion og detaljer, herunder skiltning og belysning samt med andre bygninger, så lokalplanområdets arkitektoniske karakter signalerer et moderne bolig- og erhvervsområde med et attraktivt facadeforløb langs Horsensvej, Ellehammersvej og Finlandsvej”, fremgår det af referatet fra byådsmødet den 22. november 2023.

Det oplyses desuden, at lokalplanen stiller krav om mindst 100 træer i lokalplanområdet.

Frysehaller ved Ellehammervej i Vejle fjernes til fordel for nyt boligområde. Visualisering fra lokalplanen.
Frysehaller ved Ellehammervej i Vejle fjernes til fordel for nyt boligområde. Visualisering fra lokalplanen.

Der er vejadgang til det kommende boligområde fra Ellehammersvej og Finlandsvej. Desuden vil der blive etableret stiforbindelser, som forbinder de pladser og grønne friarealer, der er udlagt mellem bebyggelsen.

Parkering kan både etableres på terræn og i konstruktion. Parkering på terræn skal have et grønt præg for eksempel med træer eller grønne bede, fremgår det af lokalplanen.

Ny bebyggelse med parkering og fælles friarealer skal disponeres således, at parkering samles i én eller flere fælles parkeringspladser, som helst skal placeres nærmest Ellehammersvej og Finlandsvej, fremgår det desuden.