Overraskende mange tror på stigende boligpriser i 2023

Modsat de fleste prognoser er der blandt danskerne flere meninger om, hvordan boligpriserne kommer til at udvikle sig resten af året. Dog er det påfaldende, at hver fjerde ifølge ny undersøgelse mener, de vil stige, lyder det fra mæglerkæde.

Selvom der er stor enighed blandt landets boligmarkedsanalytikere om, at boligpriserne kommer til at falde yderligere i år, er en fjerdedel af danskerne helt uenige i den prognose.

I en befolkningsundersøgelse, om analyseinstituttet Epinion har lavet for ejendomsmæglerkæden Estate, svarer 27 procent, at de forventer, at boligpriserne vil stige i 2023, mens 44 procent har den stik modsatte vurdering. 17 procent mener, at priserne vil forblive uændrede, mens 11 procent ikke har et bud.

Ifølge Estate viser undersøgelsen, at de seneste års fejlbedømmelser om boligmarkedets udvikling, især i forbindelse med pandemien, har fået mange til at indtage andre holdninger end de gængse.

– Hvis man følger blot overfladisk med i dækningen af dansk økonomi, kan man ikke være i tvivl om, hvad der mest sandsynligt vil ske med boligpriserne. Renterne er steget markant, der er inflation, og regeringen har netop været ude med deres prognose for 2023, som heller ikke ser specielt opmuntrende ud, så når en fjerdedel alligevel er overbevist om, at boligpriserne vil trodse alle prognoserne, må der være sket noget, som er ud over det sædvanlige, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate.

Han mener, at udviklingen under Corona har rykket ved vores opfattelse af samfundsudviklingen.

– De sidste par år har været mættet med spektakulære hændelser som pandemi, krig og inflation. Den slags voldsomme hændelser skaber selvfølgelig en vis mængde forvirring og usikkerhed om fremtiden, og vores almindelige kompas kan blive forstyrret. Samtidig så vi under pandemien, hvordan boligpriserne og boligsalget mod forventning eksploderede, hvilket kom bag på de fleste, siger Thomas Hovgaard.

Hos Estate er forventningen, at priserne vil holde sig nogenlunde stabile i løbet af 2023.

– Priserne er faldet støt over en forholdsvis lang periode efter en stort set lige så lang periode, hvor de steg. Boligudbuddet er stadig ret lavt, og inflationen er så småt begyndt at aftage, så med den trods alt pæne interesse, vi oplever ude i mange af vores forretninger, mener vi, at priserne i år kommer til at holde deres niveau, og så håber vi naturligvis, at prognoserne om stigende priser og mere aktivitet i 2024 kommer til at holde stik, siger Thomas Hovgaard.

Hvad er dine forventninger til boligpriserne i 2023? De vil…

Total 1023
Stige meget 2 procent
Stige 25 procent
Være uændrede 17 procent
Falde 42 procent
Falde meget 2 procent
Ved ikke 11 procent

Kilde: Epinion.