Advokat ved Ret&Råd Sajitha Sureshkanna. Foto: PR.
Advokat ved Ret&Råd Sajitha Sureshkanna. Foto: PR.

Når ens ægtefælle dør, vil mange vælge at sidde i uskiftet bo. Det vil sige, at man overtager den afdødes formue og ejendele. Derved modtager de såkaldte livsarvinger, altså eksempelvis jeres børn, ikke deres arv, før du for eksempel er gået bort.

Men det er ikke helt ligetil, da man skal opfylde særlige betingelser for at kunne sidde i uskiftet bo.

– For mange kan det være en fordel at sidde i uskiftet bo, men jeg oplever, at der mangler viden om, hvilke forpligtelser, man skal leve op til for at gøre det. For de fleste er det indlysende, at man skal have være gift med hinanden på tidspunktet for ægtefællens død, fortæller advokat ved Ret&Råd Sajitha Sureshkanna.

– Men det kan komme som en overraskelse for nogle, at den længstlevende ægtefælle kun automatisk har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Havde afdøde børn, som den længstlevende hverken er biologisk forælder eller adoptivforælder til, skal barnet samtykke, før man kan sidde i uskiftet bo med barnets andel af arven. En umyndig person kan ikke give sådan et samtykke, og i det tilfælde må vedkommendes værge give samtykke i stedet, påpeger hun.

Ved misbrug kan børnene kræve skifte

At sidde i uskiftet bo betyder ikke, at man kan bruge boets midler nøjagtig, som man ønsker. Ved misbrug af boets midler kan børnene efter omstændighederne kræve skifte. En typisk situation med misbrug kan være uforholdsmæssigt store gaver til en ny partner eller ét eller flere børn, hvorved andre børn forbigås.

Gælden skal kunne betales

Sajitha Sureshkanna fremhæver også, at det er en god idé at få skabt et godt overblik over både afdødes og egen økonomi, inden man vælger at sidde i uskiftet bo.

– Den efterladte skal have råd til at betale både sine egne og den afdøde ægtefælles gældsforpligtelser. I uskiftet bo overtager man afdøde ægtefælles gæld og indtræder samtidig i dennes skattemæssige stilling. Hvis den afdøde ægtefælle var ejer af en virksomhed, kan der også være indviklede forhold at tage højde for, afslutter advokaten fra Ret&Råd.

Fakta

Ved ægtefællens død tilkendegiver den længstlevende ægtefælle uskiftet bo over for skifteretten. Hvis der skal indhentes samtykke hos førstafdødes arvinger, kan det gøres på det aktuelle tidspunkt eller som et forhåndssamtykke.

Advokaten hjælper med at vurdere muligheden med uskiftet bo, lave formueoversigten, som skal sendes til Skattestyrelsen og skifteretten, herunder værdiansættelse af aktiver, eventuelt tinglysning af skifteretsattest med mere.