Plan for 40 almene seniorboliger og en børnehave i Vejle

Ny lokalplan skal bane vej for 40 almene seniorboliger og en daginstitution mellem Hovertoften, Høgsholtvej og Petersmindevej i Uhrhøj.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Plan for 40 almene seniorboliger og en børnehave i Uhrhøj i Vejle. Foto: Vejle Kommune.
Plan for 40 almene seniorboliger og en børnehave i Uhrhøj i Vejle. Foto: Vejle Kommune.

Teknisk udvalg i Vejle Kommune skal i morgen tage stilling til en ny lokalplan for et areal på 3,8 hektar mellem mellem Hovertoften, Høgsholtvej og Petersmindevej i Uhrhøj.

Området er i dag ubebygget ligger hen med en del ung beplantning og få ældre træer.

Noget af beplantningen vil blive bevaret, mens andet skal fjernes.

Der skal nemlig gøres plads til, at der kan bygges en daginstitution med plads til 120 børn og omkring 40 almene seniorboliger på mellem 65 og 90 kvadratmeter i form af et seniorbofællesskab.

Det er Vejle Kommune, der har ønsket lokalplanen. Kommunen vil bygge en 1.200 kvadratmeter stor daginstitution til omkring 45 millioner kroner.

– Vi har i lang tid haft en stor søgning til vores dagtilbudspladser i Uhrhøj. Derfor er vores to institutioner fyldt mere end godt op, og vi har måttet henvise familier til institutioner i andre områder, udtalte Martin Sikær (S), der er formand for børne- og familieudvalget, tilbage i maj 2024 i en pressemeddelelse.

Plan for 40 almene seniorboliger og en børnehave i Uhrhøj i Vejle. Illustration: Ravn Arkitektur.
Plan for 40 almene seniorboliger og en børnehave i Uhrhøj i Vejle. Illustration: Ravn Arkitektur.

Det er dog ikke kun pladser til børnehave- og vuggestuebørn, der er mangel på i Uhrhøj.

Ifølge Vejle Kommune er der også mangel på lejeboliger til især ældre borgere og enlige i bydelen i den nordvestlige del af Vejle.

Størstedelen af boligerne i bydelen består af parcelhuse, mens der er et begrænset udbud af mindre boligtyper såsom rækkehuse og seniorvenlige boliger sammenlignet med andre bydele.

Derfor besluttede politikerne i økonomiudvalget i maj at invitere de almene boligforeninger i Vejle Kommune til at byde ind på boligprojektet på Hovertoften ved at indsende ideoplæg. Kommunen har reserveret 8 millioner kroner i budgettet til grundkapitalindskud til de almene boliger.

De kommende boliger skal opføres som rækkehuse og etageboliger, der placeres ned ad det skrånende terræn, som det kendes fra Juulsbjergparken, oplyser kommunen. Der er i den forbindelse udarbejdet en overordnet dispositionsplan i samarbejde med Ravn Arkitektur.