Plan for omdannelse af FLSmidths bygninger i Valby vedtaget

Lokalplanen for omdannelse af FLSmidths bygninger i Valby er godkendt. Det samme er dermed en planlagt udvidelse, som i mellemtiden er blevet droppet.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

FLSmidth og ATP Ejendomme indgik i 2018 aftale om, at ATP Ejendomme som investor, bygherre og udlejer skulle stå for udvidelsen af af FLSmidths hovedkontor i Valby, lige som ATP Ejendomme skulle stå for udviklingen af boliger på de tilstødende arealer.

Cobe vandt i begyndelsen af september 2019 konkurrencen at om designe udvidelsen af hovedkontoret, men senere blev projektet droppet. Ikke desto mindre skulle Københavns Kommune den 15. december 2022 tage stilling til en lokalplan for udviklingen af det store industriområde, hvor hele den østlige del allerede er blevet omdannet til et blandet bolig- og erhvervsområde med genbrug af en del af de gamle industribygninger kombineret med etageboligejendomme og rækkehuse.

Planen er at supplere det eksisterende kontorbyggeri med nye kontorer på den nordlige del af ejendommen og nyt boligbyggeri på den sydlige del. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derudover ønsket, at der udpeges et etageareal til en daginstitution. Det fuldt udbyggede område vil have et samlet etageareal på 71.500 kvadratmeter.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget lød på, at lokalplanen skulle vedtages endeligt med en tilføjelse om, at at loftet for studie- og ungdomsboliger hæves, så de kan udgøre op til 35 procent af byggeriet.

Enhedslisten ønskede dog, at sende lokalplanen tilbage til forvaltning med henblik på at få udarbejdet en ny lokalplan. Det ønske skulle ses i lyset af, at FLSmidth ikke bare har droppet udvidelsesplanerne, men også selv flytter fra bygningerne og ind i et nyt domicil på Havneholmen, hvor Skanska har sat gang i byggeriet af CPH Pulse.

– Så vi aner slet ikke, hvem bliver det, der køber grunden? Hvem er det, der fremover skal bruge de bygninger? Hvad skal de bruges til? Og det kan være noget helt andet, som vil give en helt anden indretning, end det der ligger i lokalplanen i dag. Derfor synes vi, at det er rigtigt fornuftigt, at man kigger på det en gang til, sagde teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) på borgerrepræsentationsmødet.

Ikke desto mindre var Enhedslisten efterfølgende med til at vedtage lokalplanen. Kun De Konservative og Nye Borgerlige stemte imod vedtagelsen af lokalplanen, mens SF og Alternativet undlod at stemme. De Konservatives modstand mod lokalplanen skulle i høj grad ses i lyset af, at partiets medlemmer ikke er tilfredse med parkeringsnormen.

Den eksisterende bebyggelse på den nordlige del af grunden er udpeget som bevaringsværdig. Bygningerne er tegnet af Palle Suenson og opført i 1956.

Elgaard Architecture og GHB-landskabsarkitekter har for FLSmidth og ATP Ejendomme udarbejdet en bevarings- og udviklingsplan for ejendommene. Dele af de bevaringsværdige bygninger rives ned, mens omkring to-tredjedele bevares suppleres med nybyggeri, så det fremtidige kontorkompleks får et etageareal på 18.000 kvadratmeter og en ny bygning med en højde på op til 39 meter. På den øvrige del af grunden opføres der cirka 50.000 kvadratmeter boliger fordelt på seks karréer.

Endeligt afsættes der plads til en daginstitution, ligesom der tages højde for, at der på den sydligste del af ejendommen skal etableres en skakt til Valby Skybrudstunnel, som skal lede regnvand til Kalveboderne.

Der stilles i lokalplanen krav om, at 25 procent af de nye boliger i området skal være almene boliger.