Sønderborg Havn under stormfloden oktober 2023. Foto: Sønderborg Kommune.
Sønderborg Havn under stormfloden oktober 2023. Foto: Sønderborg Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Sidste år vedtog Natur-, Klima- og Miljøudvalget en overordnet linjeføring for en stormflodsbeskyttelse af Gråsten, og nu har udvalget godkendt de overordnede kystbeskyttelsesmetoder og linjeføring for anlæggene til stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Hvis der er tilstrækkelig interesse blandt beboere og lodsejere for at arbejde videre med projektet, udarbejder Sønderborg Kommune et konkret projektforslag samt udkast til en bidragsfordeling. Hvis der ikke er interesse for at arbejde videre med projektet, stilles det i bero.

– Stormfloden i oktober sidste år viste os, at fremtidens vejr kan få store konsekvenser for borgere og vores byer. Derfor er det vigtigt arbejde, vi har sat i gang. Det er også vigtigt, at der er opbakning til projektet af borgerne i området, da de også skal bidrage økonomisk til projektet. Hvis der er opbakning til projektet, vil der blandt andet blive lavet et forslag til en bidragsfordeling, siger Asger Romme Andersen (EL), der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Linjeføringen for stormflodsbeskyttelsen skal gå fra Multikulturhuset til og med Sønderbro ved Rytterstatuen. På den anden side af vandet går stormflodsbeskyttelsen fra Alsion til og med To-øren ved Sundgade.

Udvalget har også godkendt, at sikringen skal bestå af højvandsmure og diger. På Sundgade-siden kombineres muren med hævet terræn, som indgår i Sundgade-projektet. Stormflodsbeskyttelsen skal beskytte op til kote +2,5 meter og kan forhøjes til kote +3 meter.

På begge sider af Alssund er der særlige kulturværdier, som er i risiko for oversvømmelse i form af fredede og bevaringsværdige bygninger.

På østsiden skal 131 bygninger beskyttes, og på vestsiden er der tale om 61 bygninger.

Der er udarbejdet et groft anlægsoverslag på baggrund af erfaringsbaserede priser for henholdsvis øst- og vestsiden af sundet.

Anlægsoverslaget er på 42 millioner kroner på østsiden og 34 millioner kroner vestsiden af Alssund. I alt 76 millioner kroner.

I 2022 vedtog Byrådet Klimatilpasningsplanen, som viser, hvordan klimaforandringerne vil påvirke Sønderborg Kommune i årene frem mod år 2100.

Sønderborg og Gråsten havne er nogle af de områder, som risikerer oversvømmelse, når der er stormflod, og risikoen bliver større i fremtiden.