Plan for 230 boliger i Gug er godkendt efter fire år

Projekt med 230 boliger i form af både parcel- og rækkehuse samt lejligheder har været "samspilsramt". Men nu ligger lokalplanen klar.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Lokalplanen for et nyt boligområde ved Nielsmindevej i Gug er vedtaget. Foto fra lokalplanen / Aalborg Kommune.
Lokalplanen for et nyt boligområde ved Nielsmindevej i Gug er vedtaget. Foto fra lokalplanen / Aalborg Kommune.

Arbejdet med en lokalplan for et nyt boligområde på et 100.000 kvadratmeter stort areal ved Nielsmindevej i Gug blev sat i gang tilbage i 2019.

Undervejs er et par sager dog kommet i vejen. Politiet har skærpet sin praksis i forhold til krav om vendepladser til lastbiler, og desuden har sagen om de omstridte udbygningsaftaler påvirket lokalplanlægningen.

– Den har været lidt samspilsramt. Den har sådan set været ramt af næsten alt det, den kunne rammes af til stor frustration for mange. Men nu er vi her så, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet den 22. januar 2024, hvor politikerne endeligt kunne vedtage lokalplanen.

Det er to forskellige selskaber, der vil bygge i området, og de ejes af “the usual suspects”. Den ene selskab ejes af Asger Enggaard, mens det andet ejes af Bent Nielsen og Torben Nielsen fra TN Udvikling.

I alt kan der bygges 229 boliger i området. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges 20.000 kvadratmeter rækkehuse og etageboliger, mens der kan bygges parcelhuse på grunde på mellem 700 og 1.400 kvadratmeter med en bebyggelsesprocent på 30 procent.

Læs også: Han står i spidsen for projekt med 200 boliger i Aalborg

Lokalplanen for et nyt boligområde ved Nielsmindevej i Gug er vedtaget. Volumenskitse: By+Land / Geopartner.
Lokalplanen for et nyt boligområde ved Nielsmindevej i Gug er vedtaget. Volumenskitse: By+Land / Geopartner.

Rækkehusene skal opføres i en-to etager, mens etageboligerne skal opføres som længehuse i to etager og punkthuse i to-tre etager.

“Det nye boligområde skal bestå af boligenklaver med varierende arkitektur for at sikre den lokale identitet. Der er i lokalplanen krav til at variation i materialer og forskydning i facader med henblik på at sikre gode velfungerende boligområder, der opleves interessante og vedkommende”, fremgår det af lokalplanen.

Facader kan både udformes med træ eller tegl, og der må vandskures, pudses, males eller kalkes, ligesom mindre dele af facaderne må bestå af andre materialer.

Rækkehusene forventes opført med saddeltage eller med ensidig taghældning, mens etageboligerne kan have flade tage, som skal beplantes, hvis de ikke anvendes til solceller eller ophold.

Der vil også blive etableret legepladser i området, og af et notat fra kommunen fremgår det, at lokalplanen “sikrer et grønt og rekreativt boligområde gennem bestemmelser om opholdsarealer, beplantning og grønne kiler mod Indkildedalen.”