Politikere i Aarhus vil have flere ejerboliger

Politikere vil have en Aarhus-model, der sikrer, at mindst 15-25 procent af alle nye og kommende lokalplaner skal indeholde ejerboliger.

Ifølge Danmarks Statistik er der godt 60.000 ejerboliger og over 115.000 lejeboliger i Aarhus. Men der bygges masser af nye boliger. Især af sidstnævnte type.

Omkring 90 procent af alle nyopførte boliger i Aarhus er således lejeboliger, og det vil de lokale politikere fra Venstre have gjort noget ved.

På det seneste byrådsmøde skulle politikerne således behandle et forslag fra partiet om, at Teknik & Miljø skal undersøge muligheden for at lave en Aarhus-model, der sikrer, at mindst 15-25 procent af alle nye og kommende lokalplaner skal indeholde ejerboliger

Og indtil en eventuel ændring af planloven giver mulighed for at stille det som et krav, vil Venstre have undersøgt, om der kan etableres frivillige aftaler, som det kendes fra frivillige udbygningsaftaler om infrastruktur.

Regeringen og Folketinget skal i første halvår 2024 afdække mulighederne for en planlovsændring, men det forventes, at det vil tage et par år, inden planloven er ændret og implementeret i kommunerne, lyder begrundelsen fra Venstre.

Partiet mener nemlig, at der er et behov akut behov for politisk handling.

– Ni ud af ti af de nye boliger, der bliver opført i Aarhus, er lejeboliger. Det er et stort problem, sagde forslagsstiller og medlem af Teknisk Udvalg, Gert Bjerregaard (V), på byrådsmødet. Han henviste til, at et flertal af aarhusianerne, faktisk gerne vil have en ejerbolig.

LÆS OGSÅ: YDERLIGERE 1.500 BOLIGER VED AARHUS PÅ TEGNEBRÆTTET

Ifølge Venstre skaber de mange lejeboliger i udviklingsområder udfordringer i eksempelvis Lisbjerg, hvor der er stor til- og fraflytning. I nogle tilfælde flytter borgere desuden ud af kommunen, fordi det ikke er til at opdrive en ejerbolig.

Rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K), påpegede på byrådsmødet, at de fleste partier – inklusive hans eget –  bakker op om, at der skal bygges flere ejerboliger i kommunen.

Han slog videre fast, at ønsket om flere ejerboliger aktuelt indgår i de dialoger, som Teknik og Miljø har med udviklerne i en afklaringsfase.

– Vi har dog desværre endnu ikke hjemmel til at stille konkrete krav, og vi kan ikke tilbageholde lokalplanlægningen mod at få tilbudt en frivillig aftale for udvikler. Det betyder, at vi i dag ikke har mulighed for at lave en Aarhus-model, hvor 15-25 procent i en lokalplan skal sælges som ejerboliger, som Venstre foreslår, sagde Nicolaj Bang på byrådsmødet.

– Derfor arbejder vi også på tværs af partifarver og magistratsafdelinger målrettet på at få flere redskaber inden for planloven til regulering for ejerboliger, så vi har en bedre mulighed for at få den by, vi gerne vil have. Vi har allerede tæt kontakt med regeringen herom, og den dialog er faktisk ganske fremskreden, sagde han videre og foreslog, at man fokuserede på den igangværende dialog frem for at sætte gang i endnu en proces med udgangspunkt i forslaget fra Venstre.

Sagen blev på byrådsmødet sendt til behandling i Magistraten.