Yderligere 1.500 boliger ved Aarhus på tegnebrættet

Næste etape af udviklingen af en ny bydel ved Aarhus kan snart være undervejs. Der skal både bygges ejer- og lejeboliger samt almene boliger.

I alt skal der bygges boliger til omkring 13.500 aarhusianere i den nye by Nye ved Elev, der ligger et par kilometer nord for den jyske storby. I helhedsplanen inddeles Nye i syv bydele, som skal udvikles over 30-40 år og i seks etaper.

Første etape omfatter blandt andet 650 boliger, en daginstitution og dagligvarebutikken Nyma, der for længst har slået dørene op.

Snart opføres også en 14.000 kvadratmeter stor og 250 millioner kroner dyr skole af C.C. Contractor i den nye by. Skolen er tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Christensen & Co. Arkitekter sammen med Lytt og Afry, og den skal efter planen stå klar i august 2025. Skolen skal også skal rumme fritids- og kulturliv med blandt andet sportshal og boldbaner.

Udviklingen af den nye bydel er så fremskreden, at der nu gøres klar til at tage fat på anden etape, som vil omfatte mellem 1.300 og 1.500 boliger fordelt på de to bydele Løvholmen og Skovbrynet.

Den 17. januar skulle politikerne i byrådet i Aarhus derfor tage stilling til den lokalplan, der skal udgøre grundlaget for anden etape.

– Det er et område, som vi følger tæt i Teknisk Udvalg, og de løbende lokalplaner i området, som vi har behandlet både med skole og faciliteter, er nu på plads, sagde medlem af Teknisk Udvalg, Steffen Wich (S), på byrådsmødet.

LÆS OGSÅ: VESTJYSK TRIO BYGGER BOLIGER VED AARHUS

Anden etape skal udvikles på et 233.000 kvadratmeter stort areal, hvoraf Aarhus Kommune ejer 200.000 kvadratmeter.

Lokalplanen stiller krav om, at 25 procent af de kommende boliger i området skal være almene. Der skal blandt andet bygges 60 almene ældreboliger og 30 almene handicapboliger, fremgår det af lokalplanen.

– Vi er rigtigt glade for det arbejde, der ligger i den omkring almennyttige boliger i området i kombination med både ældre- og handicapboliger. Vi er også glade for, at der kommer et notat – bestilt i Magistraten – så vi endnu engang kan få belyst, hvad det er for et mix mellem ejer- og lejeboliger i denne søgen efter at prøve at påvirke planloven, sagde Steffen Wich.

Fraregnet de almene boliger bliver omkring halvdelen af de kommende boliger i området ejerboliger, mens den anden halvdel bliver lejeboliger.

Træ og tegl i op til seks etager

Lokalplanen muliggør opførelse af op til 164.000 etagemeter boliger og erhverv samt et bycenter med en 1.200 kvadratmeter stor dagligvarebutik samt i alt 1.800 kvadratmeter mindre butikker, der hver især højst må fylde 400 kvadratmeter. Desuden kan der bygges parkeringshuse i op til fire etager.

Byggeri i området skal udformes med facader af træ eller tegl. Dog vil der for enkelt bygninger være frit valg. Der må bygges i op til seks etager, og der vil primært blive bygget etageboliger men også enkelt enkeltstående boliger og rækkehuse.

Eksempelvis er det planen, at der skal bygges såkaldte mikrovillaer. De kan opføres i moduler på 35 kvadratmeter, der eventuelt kan samles i grupper på to eller tre, så villaerne kan blive op til 105 kvadratmeter store. De skal opføres på grunde, der ligeledes er 105 kvadratmeter store.

LÆS OGSÅ: PENSIONSKASSE FÅR GRØNT LYS TIL NYE BOLIGER I AARHUS

Generelt stiller lokalplanen dog krav om, at mindst 30 procent af boligerne i området skal være familieegnede boliger med mindst tre værelser og et mindsteareal på 100 kvadratmeter.

Mest positiv over for lokalplanen var medlem af Teknisk Udvalg, Metin Lindved Aydin (R).

– Lokalplanforslaget er helt i tråd med visionerne for området. Vi er i færd med at bygge en ny by, en mangfoldig og bæredygtig by, og lokalplanen er rammen herfor. Lokalplanen illustrerer en meget varieret arkitektur og forskellige typologier og boligformer. Planen er et udtryk for en ambition om at skabe et langtidsholdbart bysamfund med stærke naboskaber gennem en stærk identitet og forankring for dem, som skal bebo den nye by, udtalte han.

Behov for udbygning af veje og stier

Flere partier udtrykte dog bekymring for, om infrastrukturen kan følge med det hastigt stigende indbyggertal den nye by, og lokalplanen blev blandt andet derfor sendt tilbage til behandling i Teknisk Udvalg.

– Da vi behandlede helhedsplanen for Nye, var svaret jo, at i forhold til alt det her med mobilitet og infrastruktur, så var det ikke noget vi konkret skulle beslutte i helhedsplanen –  der kunne vi lægge perspektiverne – vi skulle tage det i kommende lokalplaner. Nu har vi så en kommende lokalplan, og alligevel så er der ikke styr på den overordnede infrastuktur. Det er en nødvendighed for os, før vi kan tiltræde denne lokalplan, sagde medlem af Teknisk Udvalg, Jakob Søgaard Clausen (DD) på byrådsmødet.

Bag udviklingen af Nye står Tækker Group, der ejes af Jørn Tækker. Han er oprindeligt uddannet tømrer og bygningsingeniør, og så er han opvokset i Lystrup, der ligger umiddelbart nordøst for Nye.

LÆS OGSÅ: HELHEDSPLAN SKAL BANE VEJ FOR 1.600 NYE BOLIGER VED AARHUS

Han har indgået aftale med tre forskellige almene boligselskaber, der skal stå for byggeriet af de almene boliger i anden etape af udviklingen af den nye by.

Boligkontoret Århus køber knap 3.880 kvadratmeter i området, mens Boligforeningen Ringgården køber godt 8.630 kvadratmeter. Endeligt afsættes knap 6.050 kvadratmeter til Boligforeningen 10. marts 1943.

Helhedsplanen for Nye er oprindeligt udarbejdet af Tækker Group i samarbejde med Cebra og Niras i 2011. I 2021 vedtog politikerne i Aarhus dog en revideret udgave.