Projekt med 150 boliger i pesticidfrit boligområde i Mårslet er godkendt

Projekt med omkring 150 boliger i et område med særlige drikkevandsinteresser i Mårslet er godkendt. Der skal også bygges almene boliger.

I marts 2023 sendte politikerne i byrådet i Aarhus et lokalplanforslag for et 13,4 hektar stort areal i den nordlige del af Mårslet i offentlig høring.

I går blev lokalplanen godkendt på et byrådsmøde.

Enhedslisten tiltrådte forvaltningens indstilling om at vedtage lokalplanen, men dog med visse forbehold, idet der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser.

– Enhedslisten noterer med tilfredshed det fremsendte notat om, at lokalplanen tilføjes krav om tinglysning af deklaration om pesticidfri drift og øvrige tiltag til at beskytte grundvandet, selvom vi hellere så, at man slet ikke byggede i sådan et særligt sårbart grundvandsområde, sagde Solveig Munk (EL) på byrådsmødet.

Der bliver udarbejdet et lokalplantillæg med bestemmelser om pesticidfri drift. Deklarationen vil gælde for hele lokalplanens område. Desuden skal en vandhåndteringsplan og en plejeplan for løvfrø og vandsalamander sikre beskyttelse af områdets biodiversitet.

Området anvendes i dag til landbrug, og det er delvist kommunalt og delvist privat ejet af anpartsselskabet Tranbjerggård ved Jens Kobberø Thomsen.

Lokalplanen skal både give mulighed for, at der kan bygges parcelhuse samt rækkehuse og etageboliger i to etager. Det forventes, at der vil blive bygget cirka 150 boliger inden for området.

Tidligere var det planen, at der skulle stilles krav om 20 procent almene boliger, men kravet skærpes til 25 procent.

Der ligger allerede aftaler klar mellem Aarhus Kommune og den private grundejer og den almene boligorganisation Domi Bolig.

Domi Bolig køber knap 4.000 kvadratmeter boligbyggeretter af anpartsselskabet Tranbjerggård samt et 4.200 kvadratmeter stort areal af Aarhus Kommune. Dermed er der lagt op til, at der vil blive bygget omkring 60 almene boliger i området.