Der skal både bygges nye parcelhuse, rækkehuse, lejligheder og almene boliger i Mårslet ved Aarhus. Illustrationsplan fra lokalplanforslaget.
Der skal både bygges nye parcelhuse, rækkehuse, lejligheder og almene boliger i Mårslet ved Aarhus. Illustrationsplan fra lokalplanforslaget.

Mårslet ved Aarhus er løbende blevet udbygget med nye boliger gennem en årrække, og for fem år siden rundede byen 5.000 indbyggere. Inden længe kan der være flere boliger på vej i den nordlige del af stationsbyen, der nyder godt at letbanebetjening.

I hvert fald har politikerne i byrådet i Aarhus besluttet at sende en lokalplan for et 134.000 kvadratmeter stort areal mellem Tranbjerggårdsvej, letbanen, landbrugsejendommen Tranbjerggård og boligområdet Hørretløkken i offentlig høring. Området anvendes i dag til landbrug, og det er delvist kommunalt og delvist privat ejet af anpartsselskabet Tranbjerggård ved Jens Kobberø Thomsen.

Lokalplanen skal både give mulighed for, at der kan bygges parcelhuse samt rækkehuse og etageboliger i to etager. I alt forventes der opført cirka 142 boliger inden for området, fremgår det af lokalplanen.

I lokalplanen stilles der krav om, at 20 procent af de kommende boliger skal være almene, og der ligger allerede aftaler klar mellem Aarhus Kommune og den private grundejer og den almene boligorganisation Domi Bolig. Der skal derfor bygges 41 almene boliger med et samlet etageareal på 4.740 kvadratmeter i området. Andelen af almene boliger kan dog blive større.

– Der er ikke nogen tvivl om, at vi mener også her, at der skal være 25 procent almene boliger. Vi må lige kigge på det, når det tilbage, sagde medlem af Teknisk Udvalg, Jesper Kjeldsen (S), da byrådet havde sagen på dagsordenen den 22. marts.

Der lægges i lokalplanen ikke op til den store variation i bebyggelsen. Tværtimod stilles der krav om, at bebyggelsen skal være ensartet inden for lokalplanområdets enkelte delområder.

“Bebyggelse inden for det enkelte delområde skal udføres med et ensartet udtryk og med samme taghældning, farvenuance samt facade- og tagmaterialer”, lyder det i lokalplanen.

“I delområder hvor der etableres etageboliger, skal disse udføres med samme udtryk og materialer som delområdets øvrige boliger, så de indgår naturligt i sammenhængen”, lyder det videre.

Den privatejede del af lokalplanområdet ligger i landzone, men bliver i forbindelse med lokalplanen overført dette areal til byzone. Desuden er der udarbejdet en plejeplan for arterne løvfrø og stor vandsalamander, som lever i området.

Lokalplanen har ifølge referatet fra byrådsmødet fokus på at sikre, at ny bebyggelse placeres og disponeres, så den tilpasses landskabet og omgivelserne. Den sikrer desuden, at der etableres gode grønne fælles opholdsarealer i lokalplanområdet, fremgår det af referatet.

Desuden er der masser af vild natur på vej i den vestlige del af Mårslet.