AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Ifølge en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune var der i 2015 var cirka 48.000 boliger i Aarhus, der var plaget af støj over grænsen på 58 decibel. I 2021 var antallet af støjramte boliger ifølge den nyeste støjkortlægning steget til 63.500.

Kortlægningen er en del af Støjhandlingsplan 2024, der er på vej i høring. Handleplanen sætter rammerne for, hvordan Teknik og Miljø fremadrettet vil forsøge at begrænse og forebygge gener fra støj.

– Kortlægningen taler sit tydelige sprog. Flere og flere aarhusianere er generet af støj, og det er vi nødt til at forholde os til. Derfor ser jeg frem til debatten med byrådet, hvor jeg netop ønsker, at vi diskuterer, om vi skal opprioritere indsatserne på området. Der er ikke nogen tvivl om, at behovet for indsatser lige nu er større end ressourcerne, udtaler Nicolaj Bang (K), der er rådmand for Teknik og Miljø.

Siden 2008 er større veje i Aarhus blevet belagt med støjreducerende asfalt, og der eksperimenteres med zoner, hvor hastigheden sættes ned. Desuden stilles der i lokalplaner krav om støjreducerende tiltag i forbindelse med nybyggeri.

Læs også: Her skal der bygges nye boliger i Aarhus i de kommende år

De tiltag anbefaler Teknik og Miljø fortsætter i Støjhandlingsplanen sammen med en række andre igangværende indsatser. Indsatserne er tilrettelagt med udgangspunkt i de nuværende ressourcer på området.

Inden længe bliver planen sendt i offentlig høring, hvor aarhusianerne kan være med i debatten.

Ifølge Aarhus Kommune har Teknik og Miljø et begrænset juridisk råderum til at etablere støjskærme og lignende langs eksisterende veje, men rådmanden ønsker at afklare, hvilke muligheder der ligger i det råderum.

Han peger på muligheden for eksempelvis en lokal støjpulje, der skal begrænse aarhusianernes støjgener og derigennem øge deres sundhed.

Fakta om støjkortlægningen

  • Støjkortlægningen er udført på baggrund af trafiktal fra 2021.
  • Støjkortlægningen omfatter alle veje i Aarhus Kommune med mere end 500 køretøjer pr. døgn.
  • I Aarhus Kommune var der i 2021 cirka 853 kilometer veje med en trafikmængde på over 500 køretøjer per døgn.
  • Giber Ringvej og Viborgvej er ikke en del af støjkortlægningen, da den baserer sig på 2021 trafiktal. Støj fra begge veje er behandlet i VVM-undersøgelsen.

Kilde: Aarhus Kommune.