Her skal der bygges nye boliger i Aarhus i de kommende år

I de kommende år skal der i Aarhus bygges omkring 2.000 nye boliger hvert år. Et kort giver overblikket over, hvor kommunen skal udvikles.

Gennem de seneste 10 år er Aarhus Kommune ifølge Danmarks Statistik vokset med i alt 43.200 borgere, hvilket svarer til indbyggertallet i en mellemstor provinsby i Danmark.

I de kommende 10 år forventes en befolkningstilvækst på yderligere 33.000 indbyggere ifølge kommunens egen befolkningsprognose.

På et byrådsmøde den 21. februar blev kommunens “Planstrategi 2023” endeligt vedtaget. Den fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus. Den sætter samtidig rammen for arbejdet med den kommende kommuneplan.

Af planstrategien fremgår det, at der hvert år skal bygges omkring 2.000 nye boliger i forskellige størrelser og prisklasser, af forskellige typer og med forskellige ejerformer.

Læs også: Aarhus voksede lige så meget som København i 2023

– Socialdemokratiet vil gerne rumme mange forskellige slags boligtyper. Vi mener både, at man skal kunne realisere drømmen om at bo i en villa, bo i en lejlighed, bo i et fællesskab. Og det er vigtigt for os, når vi går ind i den kommende proces omkring kommuneplanen, sagde medlem af Teknisk Udvalg, Jesper Kjeldsen (S), på byrådsmødet.

Plads til både parcelhuse og lejligheder

Plan for udbygning af den højklassede kollektive trafik og supercykelstier i Aarhus Kommune. Kilde: Planstrategi 2023, Aarhus Kommune.
Plan for udbygning af den højklassede kollektive trafik og supercykelstier i Aarhus Kommune. Kilde: Planstrategi 2023, Aarhus Kommune.

I planstrategien lægges der op til, at der især skal bygges mange nye boliger og erhvervsbyggeri i stationsnære områder tæt nuværende og kommende kollektive transportformer som tog, letbane og BRT.

Venstre og Danmarksdemokraterne bakkede op om planstrategien med visse forbehold. Partierne ønsker blandt andet at prioritere flere arealer til boligbebyggelse i det åbne land.

– I udvælgelsen bør der også være fokus på projekter, som tilbyder mange ejerboliger med fokus på familieboliger, sagde medlem af Teknisk Udvalg, Gert Bjerregaard (V), på byrådsmødet, hvor han også fremhævede, at seniorboliger bør prioriteres.

– Og det kræver også et opgør med den nuværende tanke om massiv byfortætning, lød det fra Gert Bjerregaard.

Læs også: Politikere i Aarhus vil have flere ejerboliger

Ifølge planstrategien er en lang række landarealer blevet udpeget til byudvikling, byomdannelse og fortætning gennem de seneste år.

Alene i den seneste byrådsperiode er der inddraget mere end 400 hektar til især boligbyggeri. Hertil kommer en række nye områder til byomdannelse.

Disse og tidligere udpegede byvækstområder kan til sammen rumme omkring 40.000 familieboliger og 16.000 mindre boliger. I de eksisterende områder er der altså plads til det forventede boligbehov helt frem til 2050 – uden at perspektivarealerne i byens udviklingsretninger tages i brug, fremgår det af planstrategien.

Og områderne kan ifølge planstrategien rumme hele bredden af boligtyper fra parcelhuse til etageboliger.

Med strategien lægges der også op til en revision af Aarhus Kommunes højhuspolitik med henblik på at sikre en mere præcis udpegning af områder med mulighed for højhusbyggeri samt fastlæggelse af krav til proces og kvaliteter ved fremtidigt højhusbyggeri med udgangspunkt i politik for arkitektur og bykvalitet.