Rådhuset i Rødovre, der er tegnet af Arne Jacobsen og opført 1954-1956. Omgivelserne blev anlagt i samarbejde med havearkitekt Eigil Kiær. Foto: PR.
Rådhuset i Rødovre, der er tegnet af Arne Jacobsen og opført 1954-1956. Omgivelserne blev anlagt i samarbejde med havearkitekt Eigil Kiær. Foto: PR.

Som den første kommune i Danmark samarbejder Rødovre Kommune med Spacemaker. Det skriver softwareleverandøren i en pressemeddelelse.

Aftalen sker i kølvandet på et flere måneders testforløb, og de nye digitale værktøjer skal hjælpe kommunens planafdeling med at skabe kvalitet i kommende byudviklingsprojekter, skriver Spacemaker.

– Rødovre er med 42.000 indbyggere på 12 kvadratkilometer – et areal, der gør os til den tredje mindste kommune i landet – et af de mest tætbefolkede områder i Danmark. Det stiller store krav til arealanvendelsen, og derfor arbejder vi hele tiden på at anvende de nyeste og bedste digitale løsninger til vores planlægningsarbejde. Formålet er for eksempel at styrke kvaliteten i lokalplaner og optimere samarbejdet med udviklere, så vi sammen kan skabe mest mulig værdi for kommunens borgere, udtaler kommunens nu tidligere stadsarkitekt, Jesper Pagh.

Jesper Pagh, der også tidligere er direktør i Arkitektforeningen er siden rykket til en stilling i Horsens Kommune.

I første omgang vil kommunen anvende Spacemaker i forbindelse med tre projekter, blandt andet Rødovres største byudviklingsprojekt, Bykernen i centrum. Alle tre projekter indeholder i overvejende grad boliger, herunder også nye almene boliger.

Spacemaker er en del af Autodesk-koncernen og løser allerede tilsvarende projekter med kommuner i Norge, Sverige og Finland. Softwareleverandøren skal assistere Rødovre kommunes arkitekter og byplanlæggere, og softwaren er eksempelvis velegnet til at finde den optimale placering af nye projekter på en tom grund eller tilføje ekstra ejendomme på en allerede bebygget grund og dermed øge bebyggelsesprocenten.

– Nye boligprojekter i Rødovre skal ofte tage særligt hensyn til støj. Fra nord til syd i Rødovre løber Motorring 3, og herudover er der meget trafik på kommunens gennemskærende veje. Nu kan vi enkelt og i en konkret sammenhæng måle og visualisere trafikstøj og sikre, at vi i vores nye byudviklingsprojekter i højere grad skærmer borgere og brugere for larm, forebygger sundhedsproblemer og giver livskvalitet. Det er centrale grundsten i god arkitektur, mener Jesper Pagh.

Udover stadsarkitekten selv har Rødovre Kommune 18 ansatte i Byudvikling, som derudover også tæller Byggesags- og Erhvervsafdelingen. Heraf bliver det et team på fire planlæggere, der kommer til at benytte Spacemaker.