Visualisering af Stejlepladsen: Team: Christensen & Co Arkitekter, Urban Power, Kragh & Berglund, Moe og Urban Creators.
Visualisering af Stejlepladsen: Team: Christensen & Co Arkitekter, Urban Power, Kragh & Berglund, Moe og Urban Creators.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Det bliver Sjælsø Management, der skal stå for opførelsen af den første etape af boliger på Stejlepladsen for Ejendomsselskabet Stejlepladsen, der ejes af By & Havn og PFA.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

– Vi er meget glade for, at vi skal være med til at opføre de kommende boliger på Stejlepladsen. Det er et meget ambitiøst projekt, hvor der tænkes nyt – især når det kommer til bæredygtighedstiltag og genanvendelse af byggematerialer, udtaler Flemming Joseph Jensen, administrerende direktør i Sjælsø Management.

Styringsaftalen mellem parterne er underskrevet, og første etape på 284 boliger ud af de cirka 900 boliger sættes i gang allerede i næste uge.

– Vi har valgt Sjælsø Management til opgaven, fordi de er professionelle og har stor erfaring med større byggeprojekter, og de matcher samtidig de værdier, der er vigtige i et projekt som dette, siger Jesper Schultz, direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen.

Stejlepladsen indgår i kvarteret langs Bådehavnsgade, som omdannes fra industrikvarter til et blandet bykvarter med overvejende boligbebyggelse. Der skal bygges 64.500 kvadratmeter på Stejlepladsen, som desuden er blevet udvidet med et tilstødende areal, så der kan bygges 72.000 etagemeter i området, som samlet strækker sig over 51.800 kvadratmeter.

Læs også: Spaden i jorden til 40 nye boliger på Amager

Første etape er området langs Bådehavnsgade. Her vil der blive opført boliger af forskellig type og størrelse, og ligesom på resten af området vil hver fjerde boligkvadratmeter være almen.

Den store variation af hustyper er ifølge Flemming Joseph Jensen fra Sjælsø Management med til at gøre opgaven endnu mere interessant.

– Det er et meget specielt projekt netop fordi der er så stor differentiering af boligerne. Både i forhold til de forskellige boligtyper, men også når det kommer til udformning og placering af husene, hvor man er gået væk fra den klassiske karré og i stedet satser på klynger af forskelligartede huse, forklarer han.

Det forventes, at de første beboere kan flytte ind på Stejlepladsen i løbet af 2026.

Bag udviklingsplanen for området står et hold bestående af CCO Architects, Urban Power, Kragh Berglund Landscape Architecture and Urban Design, Artelia Denmark og Urban Creators.

I 2017 droppede Københavns Kommune udviklingen af Ørestad Fælled Kvarter, og i forbindelse med budgetforliget 2019 blev Stejlepladsen udpeget som ét af erstatningsområderne.

En klage fra Klage fra Foreningen Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening satte dog udviklingen af området i bero, men klagen blev i begyndelsen af 2023 afvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvorefter byggemodningen af området kunne sættes i gang.