H. C. Andersen Skolen i Vollsmose omdannes til tre daginstitutioner. Foto: Odense Kommune.
H. C. Andersen Skolen i Vollsmose omdannes til tre daginstitutioner. Foto: Odense Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Gennem Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose er omdannelsen af bydelen i Odense i fuld gang.

Der bliver investeret op mod 10 milliarder kroner i udviklingen af boligområdet i håb om, at bydelen i langt højere grad end i dag bliver en naturlig del af Odense.

Ét af de elementer, der skal bidrage til dette, er opførelsen af tre nye børnehuse. De indrettes i den tidligere H.C. Andersen Skoles bygninger.

I dag blev der taget hul på arbejdet, da borgmester Peter Rahbæk Juel (S), børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (RV) og by- og kulturrådmand Søren Windell (K) sammen med tre lokale børn tog de første spadestik til byggeriet.

Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

– Med tre nye børnehuse på vej, tager vi endnu et skridt i den rigtige retning i omdannelsen af Vollsmose. Ambitionen er klar: Vi vil skabe en levende og blandet bydel, som i endnu højere grad kan danne rammen om det gode liv for både voksne og børn. Bydelens fysiske udtryk er allerede i gang med at forvandle sig – og nu sender vi det næste tydelige signal om, at Vollsmoses mindste børn skal have de bedst mulige afsæt ind i livet, udtaler Peter Rahbæk Juel.

Læs også: Projekt med over 90 nye boliger ved Odense er godkendt

De tre nye børnehuse skal erstatte nogle af de eksisterende børnehuse, som det er nødvendigt at nedlægge i forbindelse med transformationen. Hvert børnehus får potentielt plads til omkring 100 børn vuggestue- eller børnehavebørn.

– Med temaerne, kultur, natur, science og bevægelse bliver det børnehuse, hvor børn både kan fordybe sig og aktivt tage del i livet omkring sig og i det hele taget have en glad hverdag, udtaler Susanne Crawley Larsen.

H. C. Andersen Skolen blev indviet i 2000 som en ny og moderne skole i Odense, men som led i omdannelsen af Vollsmose valgte byrådet at sammenlægge skolen med Abildgårdskolen, som fik det nye navn Odinskolen.

– Transformationen af Vollsmose kommer et stort skridt nærmere med de tre børnehuse. Bydelen er åbnet op med nye veje og bedre sammenhæng med resten af Odense, og børnehusene er et vigtigt tilbud til nuværende borgere og tilflytterne til en ny, mere åben og mere blandet bydel tæt ved Odense Å, udtaler by- og kulturrådmand Søren Windell.

Fakta om byggeriet

  • Forventes at åbne i starten af 2026.
  • De tre børnehuse har hver plads til omkring 100 vuggestue- og børnehavebørn.
  • Børnehusene får hver sit tema: Kultur, natur og science – og et fælles: bevægelse.
  • Der er afsat 63 millioner kroner til ombygningen.

Kilde: Odense Kommune.