Civica står bag den nye afdeling Søbakken i Næsbyhoved-Broby. Her skal der bygges 93 nye boliger på den gamle gartnerigrund. Illustration fra projektmappe.
Civica står bag den nye afdeling Søbakken i Næsbyhoved-Broby. Her skal der bygges 93 nye boliger på den gamle gartnerigrund. Illustration fra projektmappe.

Civica står bag det almene boligprojekt på den tidligere gartnerigrund på Beldringevej 5 i Næsbyhoved-Broby nordvest for Odense. Her skal skal etableres 93 boliger, hvoraf 24 bliver seniorboliger.

Det løber op i 197 millioner kroner, og på et byrådsmøde den 6. december blev økonomien i projektet godkendt.

– Byudvikling foregår ikke bare inde i Odense midtby. Det foregår i hele vores kommune, og nogen gange finder man et område og udvikler fra ingenting, og andre gange finder man et område, man ændrer fra noget til noget helt andet, sagde by- og kulturrådmand Søren Windell (K) på byrådsmødet.

De nye boliger i Næsbyhoved-Broby opføres på en 26.626 kvadratmeter stor grund, der omfatter to matrikler, og de bliver en ny almen boligafdeling kaldet Søbakken. Civica har tiltrådt betingede grundkøbsaftaler for de to matrikler, hvor den største købes af privat ejer og den mindste købes af Odense Kommune.

Bebyggelsen omfatter 32 rækkehuse i et plan, 25 rækkehuse i to plan og 36 lejligheder i treetagers punkthuse med elevator. De enkelte boliger bliver mellem 65 og 111 kvadratmeter store.

En del af bebyggelsen bliver til et nyt seniorboligfællesskab. Der etableres ligeledes et fælleshus på 150 kvadratmeter med gæsterum i bebyggelsen.

Civica stræber efter, at genanvende byggematerialer fra blandt andet organisationens egne renoveringsprojekter. Intentionen er at nedbringe byggeriets samlede CO2-aftryk og at opnå DGNB-certificering til mindst sølv.

Civicas byggepartnerskab Liva udvikler og udfører almene boliger som byggepartner for boligorganisationen. Partnerskabet består af Enemærke & Petersen, Erik Arkitekter, OJ Rådgivende Ingeniører, Sweco, Sweco Architects og ByMunch.

Boligerne er en del af de op til 1.000 nye almene boliger, som politikerne har besluttet at opføre frem mod 2029 som erstatning for de boliger, der rives ned i forbindelse med omdannelsen af Vollsmose.

Fakta om de nye boliger i Søbakken i Næsbyhoved-Broby

Boligtyper Antal
65 kvadratmeter 12
70-72 kvadratmeter 22
85 kvadratmeter 9
95-96 kvadratmeter 35
105 kvadratmeter 7
111 kvadratmeter 8
I alt: 88 kvadratmeter gennemsnit 93

Husleje

Det forventede huslejeniveau vil månedligt ligge på 5.823 kroner (65 kvadratmeter), 6.462 kroner (72 kvadratmeter), 7.430 kroner (85 kvadratmeter), 8.394 kroner (96 kvadratmeter), 9.118 kroner (105 kvadratmeter) og 9.600 kroner (111 kvadratmeter) eksklusive forbrugsudgifter, svarende til cirka 1.046 kroner per kvadratmeter årligt.

Kilde: Odense Kommune.