Sønderborg får ny arkitektur- og bevaringspolitik. Foto: Kim Toft Jørgensen / Sønderborg Kommune.
Sønderborg får ny arkitektur- og bevaringspolitik. Foto: Kim Toft Jørgensen / Sønderborg Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Sønderborg Kommune er klar med en ny arkitektur- og bevaringspolitik. Teknik- og Miljøudvalget har godkendt et forslag, som kommunens forvaltning har udarbejdet, så nu mangler blot byrådets velsignelse.

Gennem de seneste ti år er befolkningstallet i Sønderborg Kommune ifølge Danmarks Statistik faldet med næsten 2.400 indbyggere. Dog er befolkningstallet i selve byen Sønderborg i perioden steget med knap 500 indbyggere. Formålet med politikken er ifølge en pressemeddelelse fra kommunen blandt andet at øge tilflytningen og skabe vækst og værdi på tværs af land og by. Desuden skal politikken styre kommunens identitet som turistdestination. Årlige handleplaner skal sikre, at politikken bliver til praksis.

– Samtidig med, at der udstikkes en fælles retning, skal politikken sikre, at der kan foregå en positiv udvikling til gavn for hele kommunen. Det er en balancegang, hvor nogle måske synes, politikken er for stram – andre for slap. Jeg mener, vi har fundet en god balance og håber, at politikken vil være med til at understøtte vores områdes identitet og det potentiale, vi har, udtaler Aase Nyegaard (Fælleslisten), formand for Teknik- og Miljøudvalget, i pressemeddelelsen.

Arkitektur- og bevaringspolitikken er bygget op omkring de fire værdier “samarbejde”, “bæredygtighed”, “fremtidssikring” og “stedets potentiale”. Fokusområderne er “byer og bykerner”, “boligområder og erhvervsområder” samt “landsbyer og landskabet”.

Værdierne er udvalgt af Teknik- og Miljøudvalget, mens fokusområderne er de steder i kommunen, hvor værdierne bliver omsat til målsætninger, der har til hensigt, at styrke eller sikre kommunens position indenfor arkitektur og bevaring ved hvert enkelt område, fremgår det af forslaget.

Politikken skal suppleres af handleplaner, der skal bidrage til at politikken bliver et aktivt redskab i udviklingen af Sønderborg Kommune. Handleplanerne skal sikre, at politikken løbende bliver debatteret ud fra forskellige emner, så den forbliver relevant i den offentlige debat om arkitektur og bevaring.

Politikken vil indgå i revisionen af gældende kommuneplan, som planlægges igangsat midt i 2022.