Troels Vibholm, økonomidirektør i Stark Danmark
Troels Vibholm, økonomidirektør i Stark Danmark. Foto: Anders Hviid.

Stark Danmark offentliggjorde den 20. december 2019 sin årsrapport for regnskabsåret 2018/19. Her kunne kæden præsentere en en vækst i salget på 3,6 procent drevet af et strategisk fokus på små og mellemstore virksomheder, lyder det i en presssemeddelelse.

– Det er glædeligt at konstatere, at vores strategiske initiativer, som er forankret i et ønske om at stå bag vores kernekunder med produkter, services og rådgivning, afspejler sig positivt på vores bundlinje, udtaler Troels Vibholm, økonomidirektør i Stark Danmark, i pressemeddelelsen.

Årets resultat før renter og skat (EBIT) og korrigeret for engangsposter lander på 225 millioner kroner for regnskabsåret 18/19. Det er en stigning på 5,1 procent i forhold til året før og i overensstemmelse med forventningerne, lyder det i pressemeddelelsen.

Bruttoavancen øget fra 25,6 procent til 25,7 procent, hvilket blandt andet kan henføres til det nordiske indkøbssamarbejde i Stark Group, som er Nordens største indkøber og udbyder af byggematerialer, lyder det videre.

Af historiske årsager har Stark Danmark i tidligere år inkluderet både den operationelle forretning i Danmark samt koncernadministrationen for hele den nordiske forretning, ligesom Stark Danmark har ejet aktierne i de svenske, norske og finske selskaber.

Sidste år blev det besluttet at omstrukturere koncernen og etablere en koncernstruktur, der afspejler forretningsmodellen. I den forbindelse blev koncernadministrationen og aktierne i de svenske, norske og finske selskaber overført til moderselskabet, Stark Group, Derfor er regnskabet for 2018/19 ikke direkte sammenligneligt med sidste år. Endvidere medførte salget af datterselskabsaktierne en regnskabsmæssig gevinst på 3,43 milliarder kroner, som er indtægtsført i 2018/19, og medvirker kraftigt til, at det samlede resultat før skat lander på 3,65 milliarder kroner.

Generelt er branchen og Stark Danmark kraftig påvirket og afhængig af udviklingen i makroøkonomiske forhold og aktivitetsniveauet i bryggeriet i helhed, herunder såvel nybyggeri samt renovation og vedligeholdelse.

– Vi ser byggeriet på et relativt højt aktivitetsniveau og forventer, at væksten i byggeriet aftager i det kommende år sammenholdt med den seneste regnskabsperiode. Baseret på markedsforventningerne med en generel lavere vækst og fortsat udrulning af vores strategiske plan, forventer vi for regnskabsåret 2019/20 en forbedring af den underliggende forretning og en forbedring af EBITDA marginen, siger Troels Vibholm.