AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Der stilles flere og flere krav til byggeriets aktører blandt andet i form af miljødokumentation af materialer. Det rammer også Starks professionelle kunder – eksempelvis håndværkere og entreprenører – fremgår det af virksomhedens årlige bæredygtighedsundersøgelse. Kunderne har her svaret på, hvordan bæredygtighed, krav og dokumentation påvirker deres arbejde.

Det skriver byggecenterkæden i en pressemeddelelse.

Kunderne er blandt andet blevet spurgt til de største udfordringer ved at bygge bæredygtigt. Her svarer 52 procent, at det er tidsforbruget ved ekstra administration og dokumentation. I 2019 var det 35 procent. Det svarer til en stigning på 49 procent.

– Der er løbende blevet føjet flere og flere klimakrav til byggeriet gennem de seneste år. I januar 2023 kom blandt andet nye klimakrav i bygningsreglementet om livscyklusanalyser og grænseværdier i CO2-udledning ved nybyggeri. I undersøgelsen kan vi tydeligt se, at det udfordrer kunderne tidsmæssigt i hverdagen, siger administrerende direktør hos Stark, Britta Korre Stenholt.

De fleste kunder føler ikke, at de ved nok

40 procent af de professionelle kunder oplever manglende viden som en anden stor udfordring. På trods af en oplevelse af generelt at vide mere om området svarer knap seks ud af ti kunder nej til spørgsmålet ”Føler du, at du har tilstrækkelig viden om, hvilke byggematerialer der er bæredygtige?” Og det kan der være flere grunde til, lyder det fra Kristian Fribo, bæredygtighedschef hos Stark.

Læs også: Bæredygtighedscertificeringer øger markedsværdi af kontorbygninger

– At kunderne føler, at de har fået mere viden, kan blandt andet skyldes, at emnet generelt fylder mere på samfundsagendaen. For Starks kunders vedkommende tror jeg også, at det handler om, at Stark har sat massivt ind med rådgivning, udtaler Kristian Fribo.

– Det er blandt andet sket via vores 300 bæredygtighedsambassadører i forretningerne, jævnlige dialogmøder og et løbende opdateret klimasite med den nyeste viden. Senest har vi også lanceret onlineværktøjet Stark KlimaLog, hvor vores kunder blandt andet kan se CO2-emissioner på deres materialer, siger han.

Kunderne vil have dokumentationen serveret

På spørgsmålet om, hvordan Stark kan hjælpe med at give kunderne mere viden, svarer hver tredje, at de ønsker sig flere brochurer, guides, artikler på Stark.dk og fyraftensmøder, men tendensen er vigende. Til gengæld efterspørger flere og flere dokumentation for materialernes klimaftryk på deres faktura. Undersøgelsen viser her en stigning fra 26 procent til 37 procent svarende til over 40 procent over de sidste fem år.

– Det vidner om, at kunderne efterspørger dokumentation, der er så let tilgængelig som muligt. Man skal gøre det, man er god til. Vores kunder er gode til at bygge og finder i mange tilfælde ikke inspiration ved at indsamle dokumentation. Med Stark KlimaLog imødekommer vi både kundernes ønske om mere viden, men vi serverer den også på en nem og overskuelig måde, fortæller Kristian Fribo.

Det er sjette år i træk, at Stark laver undersøgelsen, som blev gennemført i december 2023. 1.145 professionelle kunder deltog i undersøgelsen.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet A&B Analyse blandt STARKs professionelle kunder i perioden fra den 8. december til den 18. december 2023.

Formålet med undersøgelsen er at afdække emnet bæredygtighed i byggebranchen set fra de professionelle kunders perspektiv.

Respondenterne har svaret på spørgsmål vedrørende deres erfaringer med og holdninger til bæredygtigt byggeri. 1.145 kunder deltog i årets undersøgelse. Det er sjette gang, Stark laver sin årlige bæredygtighedsundersøgelse.

Kilde: Stark.