Hvis antallet af singlehusstande bliver ved med at stige, som det har været tilfældet de sidste fem år, kan vi komme til at mangle boliger.

Sådan lyder det fra ejendomsmæglerkæden Estate, der har analyseret tal fra Danmarks Statistik, som viser, at antallet af singlehusstande fra 2018 til 2022 er steget med 82.860 fra 1.023.031 til 1.105.891, eller hvad der svarer til godt 16.000 ekstra singlehusstande om året.

Ifølge mæglerkæden er det en overset tendens, som bør tænkes ind, når man planlægger fremtidens byggeri.

– Når fremtidens boligpolitik bliver udviklet og besluttet, handler det typisk om flere billigere boliger og om at sikre, at der er nok boliger til en stigende befolkning. Men vi bliver også nødt til at kigge på, hvor mange vi bor i vores boliger og dermed hvor mange boliger, vi hver især lægger beslag på. For med et stigende antal husstande med kun en person kan behovet for flere boliger blive markant større end forventet, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate.

Flertallet af danske boliger er designet til husstande bestående af mere end en person, så fortsætter udviklingen, hvor flere vælger at bo for sig selv, kommer boligmassen til at være utidssvarende, vurderer Thomas Hovgaard.

– Der er ikke særlig mange små boliger i Danmark. Og faktisk er flertallet af de nye boliger, der bliver opført, store og beregnet til flere end en person. De fleste vil nok mene, at 150 kvadratmeter eller derover er lige i overkanten til en person, og når det samtidig er en bunden opgave at spare på energien for at mindske klimabelastningen, bør vi nok kigge mere på, hvor meget opvarmet plads vi forbruger per person i vores boliger, siger Thomas Hovgaard.

Hvis man bor alene og har et fuldtidsarbejde med rimelig transport mellem bopæl og arbejdsplads, vil der typisk være mange timer, hvor man ikke opholder sig i sin bolig.

– En nation som Danmark med mange singlehusstande, høj beskæftigelse, store boliger og lange perioder med kolde temperaturer vil alt andet lige bruge unødvendig meget energi på spildt opvarmning. Det er selvfølgelig frit for den enkelte, om man så at sige vil fyre for gråspurvene, men der er ingen tvivl om, at der er et enormt og uindfriet marked for enten salg eller udlejning af boliger, der henvender sig til en person, siger Thomas Hovgaard.

Fakta om singlehusstande i Danmark

Husstande per 1. januar efter husstandsstørrelse, husstandstype og tid

2018 2019 2020 2021 2022
Enlige mænd 481.730 487.093 496.283 508.682 523.878
Enlige kvinder 541.301 547.000 555.409 568.402 582.013
Enlige i alt 1.023.031 1.034.093 1.051.692 1.077.084 1.105.891

Kilde: Danmarks Statistik / Estate.