AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Stigende vandmængder fra regn som følge af klimaforandringerne giver ifølge Sønderborg Kommune problemer for kloaksystemerne og risiko for, at overfladevand kan samle sig på steder, hvor det kan gøre skade. Andre steder udgør grundvand tæt på jordoverfladen et stigende problem.

Derfor har Sønderborg Kommune fokus på de øgede regnmængder, overfladevand samt grundvand, når der skal udarbejdes lokalplaner for nye bolig- og erhvervsområder.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Teknik-, By- og Boligudvalget har på sine to sidste møder behandlet fire lokalplaner, hvor der er tænkt vandhåndteringsplaner ind i planlægningen af områderne.

Læs også: Placering af 200 nye studieboliger i Sønderborg er på plads

– Vi får mange bekymringshenvendelser fra borgere angående regnvand og oversvømmelser, og det er noget, vi tager alvorligt. Der er allerede i Klimatilpasningsplanen udpeget risikoområder i bebyggede områder, hvor der skal ses på løsninger. Det er samtidig vigtigt, når vi udvikler vores kommune med gode bolig- og erhvervsområder, at man kan bo trygt, og at risikoen for oversvømmelser minimeres, siger formand for Teknik-, By- og Boligudvalget, Kirsten Bachmann fra Slesvigsk Parti.

Udvalget har på sit seneste møde godkendt en lokalplan for et nyt boligområde på et 10,2 hektar stort landbrugsareal ved Hundsbjerg/Buskmosevej mellem Gråsten og Rinkenæs, hvor der er planer om at bygge 50 nye boliger.

Her er der udarbejdet en vandhåndteringsplan, der sikrer, at regnvand kan håndteres og opstuves i området samt afledes uden, at der opstår risiko for oversvømmelser.

Desuden har udvalget igangsat tre lokalplaner, hvor der skal udarbejdes vandhåndteringsplaner på grund af risiko for oversvømmelser.

Det gælder et nyt boligområde ved Klinting i Vollerup, hvor der er planer om at bygge 100 rækkehuse på mellem 82 og 95 kvadratmeter.

Læs også: Stort naturprojekt på Als bringer livet tilbage

Desuden gælder det for et nyt erhvervsområde ved Ingolf Nielsens Vej samt en grund på hjørnet af Piledamsvej og Nordborgvej i Havnbjerg, hvor BoCon Projekt vil bygge en 1.200 kvadratmeter store dagligvarebutik for Rema 1000.

Arbejdet med de nye lokalplaner er til dels et resultat af Kommuneplan 2024-2035, som giver mulighed for nye bolig- og erhvervsområder i Sønderborg Kommune. Arbejdet med de mange lokalplaner har givet anledning til at effektivisere arbejdet med lokalplanerne i Sønderborg Kommune.

Teknik-, By- og Boligudvalget har derfor godkendt en såkaldt ABC-kategorisering af lokalplaner med det formål at effektivisere processen for lokalplaner med lavere kompleksitet.

– Det er godt, at vi har gang i mange, nye lokalplaner, som skal bidrage til og understøtte den positive vækst i Sønderborg Kommune. Men der er også brug for at udnytte forvaltningens ressourcer bedst muligt, da der er forskel på at arbejde med lokalplanerne for større og mindre projekter. Derfor har vi godkendt modellen, hvor arbejdet med lokalplanerne afgøres af kompleksiteten i sagen, siger Kristian Beuschau (S), der er næstformand i Teknik-, By- og Boligudvalget.