Foto: Boligsiden.
Foto: Boligsiden.

Der blev underskrevet betydeligt færre købsaftaler på boligmarkedet i løbet 2022 sammenlignet med de seneste år. Det viser nye handelstal fra Boligsiden.

Konkret blev der i alt solgt 73.487 boliger i det forgangne år.

Ser vi bort fra handelsboomet under corona og sammenligner årsresultatet i 2022 med 2019, blev der solgt 16 procent færre boliger sidste år, hvilket i konkrete tal udgøres af 14.445 bolighandler.

Samtidig er antallet af bolighandler i 2022 det laveste salgsresultat på årlig basis siden 2014, hvor der dengang blev solgt 67.202 boliger.

– Boligsalget har oplevet en kraftig nedgang i løbet af 2022, som især gjorde sig gældende i årets sidste halvår. Fra årets indgang og frem til sommeren var salget egentlig på et nogenlunde stabilt niveau, hvor de månedlige salgsresultater mindede om dem, vi så før corona. Men sammenligner vi boligsalget i årets første halvår med årets andet halvår, er det faldet med 31 procent, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

– Det skyldes, at rentestigninger samt øgede energi- og leveomkostninger især tærede på købekraften i andet halvår af 2022. Det er der fortsat en del usikkerhed forbundet med, som gør, at flere boligkøbere stadig har behov for at afvente situationen, indtil der igen er mere stabilitet i samfundsøkonomien.

Ser vi isoleret på boligsalget i andet halvår af 2022, blev der i alt solgt 30.056 boliger. Det er det laveste salgsresultat for andet halvår siden 2012, hvor der blev solgt 28.999 boliger.

Grafen viser, hvad årsresultatet for det samlede boligsalg var fordelt på første og andet halvår i 2011-2022. Data dækker over salget af villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde og lystejendomme. Kilde: Boligsiden.
Grafen viser, hvad årsresultatet for det samlede boligsalg var fordelt på første og andet halvår i 2011-2022. Data dækker over salget af villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde og lystejendomme. Kilde: Boligsiden.

Markant færre hushandler i hovedstadsområdet

Der blev i alt solgt 44.664 huse i 2022. Her var der også betydelig forskel på salgsresultatet i årets første og andet halvår, hvor sidstnævnte endte på 18.457 hushandler.

Det er i Boligsidens statistik ikke set lavere siden andet halvår 2014. Og særligt hovedstadsområdet er påvirket.

– Alle landsdele tegner sig for et lavere antal hushandler i andet halvår 2022 sammenlignet med de seneste år. Men i landsdelene København By og Københavns Omegn har vi ikke tidligere i Boligsidens statistik set et lavere hussalg i andet halvår end det seneste i 2022. Handelsaktiviteten er med andre ord bremset kraftigere og hurtigere op her end i andre landsdele, siger Birgit Daetz.

– Det hænger sammen med de markante prisstigninger, vi har set i netop disse områder de seneste år. Der er simpelthen færre købere, der kan købe bolig i det prisleje, nu, hvor flere økonomiske faktorer påvirker købekraften, tilføjer hun.

Mærkbart fald i lejlighedssalget fra første til andet halvår af 2022

Når det kommer til lejligheder, blev der i alt solgt 14.066 styks sidste år – et årsresultat, som ikke er set lavere siden 2013.

Også på lejlighedssalget var der mærkbare forskelle i første og andet halvår af 2022, hvor salget dalede med hele 37 procent, når man sammenligner de to perioder.

Konkret blev der solgt 5.422 lejligheder i andet halvår, hvilket er det laveste resultat for perioden siden 2011.

– En del af forklaringen er, at førstegangskøbere typisk fylder meget på lejlighedsmarkedet. De er særligt påvirkelige i forhold til uro i samfundsøkonomien, da de oftest ikke har store formuer med sig fra tidligere boligsalg. Derfor falder flere fra, når lånemulighederne spidser til, siger Birgit Daetz.

Også på sommerhusmarkedet blev der solgt færre boliger i forhold til de seneste år, og der blev i alt solgt 7.976 sommerhuse i 2022. Her var der igen tale om en mærkbar tilbagegang i salget i andet halvår, som ikke er set lavere siden 2014.

Antal solgte boliger

Boligtype Antal solgte i første halvår 2022 Antal solgte i andet halvår 2022 Årsresultat 2022 Antal solgte i december 2022
Villaer/rækkehuse 26.207 18.457 44.664 2.408
Ejerlejligheder 8.644 5.422 14.066 834
Sommerhuse 4.772 3.204 7.976 332
Alle boligtyper* 43.431 30.056 73.487 3.962

*Alle boligtyper dækker over boligtyperne villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde og lystejendomme. Kilde: Boligsiden.