Bestyrelsesformand Bendt Bendtsen, Synergi. Foto: PR.
Bestyrelsesformand Bendt Bendtsen, Synergi. Foto: PR.

Regeringen vil afskaffe store bededag med henblik på at frigive, hvad der ifølge Finansministeriet svarer til 8.500 personers arbejdskraft. Forslaget er kontroversielt, og i skrivende stund har flere end 300.000 skrevet under på Fagbevægelsens Hovedorganisations underskriftsindsamling mod forslaget.

Synergis bestyrelsesformand Bendt Bendtsen vil ikke forholde sig til regeringens forslag, men ser et stort, uudforsket potentiale i at investere i et bedre indeklima. Det skriver interesseorganisationen i en pressemeddelelse.

En undersøgelse, EA Energianalyse foretaget for Synergi, viser nemlig, at et forbedret indeklima i bygninger levere et øget arbejdsudbud på 4.300 personer om året, hvilket altså svar til godt halvdelen af gevinsten ved at afskaffe store bededag.

– Der er mange måder at øge arbejdsudbuddet på, men en af de absolut mest omkostningseffektive er ved at forbedre produktiviteten og mindske sygefraværet gennem sundere bygninger. Der er efterhånden masser af evidens for udfordringerne med dårligt indeklima, der også har store negative konsekvenser for for eksempel indlæring i skolen og udbredelsen af luftvejssygdomme. I et land med så meget fokus på velfærd er det mig en gåde, at der er så lidt interesse for at rette op på det dårlige indeklima, der er veldokumenteret og både gør os fattigere og mere syge, udtaler Bendt Bendtsen i meddelelsen.

Helt konkret når EA Energianalyse frem til, at potentialet ved at styrke indeklimaet beløber sig til henholdsvis 2.300 årsværk gennem forbedringer i boliger og 2.000 i handels- og serviceerhvervene. Det reducerede sygefravær fra førstnævnte giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 milliard kroner om året, mens den forbedrede produktivitet i kølvandet på sidstnævnte estimeres til 0,9 millioner kroner.

Ifølge Synergi har der aldrig været så mange ledige stillinger i den private sektor som i andet kvartal af 2022. Knap 70.000 ubesatte job var der i den periode i den private sektor. Tallet faldt til 67.000 i tredje kvartal, men ligger stadig markant over de cirka 25.000 i 2020.

– Det er skidt for samfundsøkonomien, når virksomhederne ikke har adgang til den arbejdskraft, de behøver. Endnu værre bliver det, når manglen på hænder rammer producenter af teknologi, der er helt afgørende for den grønne omstilling. Jeg ved, det er en udfordring, som regeringen heldigvis er opmærksom på. Dette forslag er endnu en mulighed for at øge arbejdsudbuddet. Der er meget at hente ved for eksempel at prioritere renovering af kommunale bygninger som skoler og administrationsbygninger. Desværre har kun en tredjedel af kommunerne mål for at forbedre indeklimaet i deres bygninger. Det kunne være et oplagt sted at starte, mener Bendt Bendtsen.

Indeklimaets kvalitet vurderes blandt andet på baggrund af luftkvalitet og temperaturniveau. Dårligt indeklima kan forbedres ved eksempelvis at renovere og udskifte vinduer.

EA Energianalyse har ikke regnet på, hvad det vil koste at opnå indeklima-gevinsterne. Konsulenthuset Transition har dog for Synergi tidligere beregnet forholdet mellem udgifter til indeklima-forbedringer og gevinster i eksempelvis folkeskoler. Her var konklusionen, at den samfundsøkonomiske indtægt over en 30-årig periode vil være cirka fire gange højere end investeringen.