Den 1. januar 2023 trådte skærpede regler for nybyggeri i bygningsreglementet i kraft. Reglerne betød blandt andet, at klimapåvirkninger fra nybyggeri skulle dokumenteres med en såkaldt livscyklusvurdering (LCA). Nybyggeri over 1.000 kvadratmeter skulle desuden overholde en grænseværdi i forhold til CO2-udledning.

Reglementet har siden skubbet byggeriet i en grønnere retning. Det viser en undersøgelse, som Stark for sjette år i træk har foretaget blandt sine kunder.

Det skriver byggemarkedskæden i en pressemeddelelse.

Ifølge Stark har har kædens professionelle kunder siden 2022 oplevet en stor stigning i efterspørgslen på bæredygtighed i byggeprojekterne.

Det gælder for eksempel de kommunale bygherrer og almennyttige boligselskaber, hvor der ses en vækst i efterspørgslen på henholdsvis 53 pct. og 47 pct. Til sammenligning har væksten i samme periode blot været 6 pct. hos de private boligejere.

Torsdag aften indgik regeringen og et bredt politisk flertal en aftale om at skærpe klimakravene yderligere fra den 1. juli 2025.

Udover en generel skærpelse af udledningskravene vil ændringerne blandt andet betyde, at der kommer grænseværdier på nybyggeri af både parcelhuse og ferieboliger. Områder, der typisk angår private boligejere.

Hos Stark forventer man, at aftalen får betydning.

– Vores undersøgelse har vist, at lovgivningen fungerer som katalysator for adfærdsændring, og jeg vil derfor også gerne rose regeringen og partierne bag for indholdet af den nye aftale. Den kommer uden tvivl til at stimulere opmærksomheden på bæredygtigt byggeri, også på det private boligmarked, udtaler Britta Korre Stenholt, administrerende direktør for Stark Danmark.

Øgede krav til dokumentation

Den nye aftale vil afføde øgede krav til dokumentation af både materialer og byggeproces – en opgave, som vil blive pålagt alle byggeriets aktører i større eller mindre grad, og som Stark kan assistere både private og professionelle kunder med.

– Vi har uddannet over 300 medarbejdere i at rådgive om alt fra klimakrav til dokumentation og miljøcertificerede materialer. Derudover har vi i efteråret lanceret online-platformen Stark KlimaLog, hvor vores kunder blandt andet kan få et overblik over CO2-udledning og miljømærker på produktniveau. De kan også med få klik få en samlet klimarapport for den enkelte byggeplads, fortæller Kristian Fribo, bæredygtighedschef i Stark Danmark.

Om Starks kundeundersøgelser

Undersøgelserne blev foretaget i december 2023. I alt 1.145 professionelle kunder og 5.783 private kunder deltog.

De professionelle kunder blev blandt andet spurgt: ”Hvor ofte stiller dine kunder krav om bæredygtighed på byggeprojekterne?”

Hos dem, der svarede “Ofte”, “Meget ofte” eller “Altid”, lå den største procentvise vækst fra 2022 til 2023 hos kommunale bygherrer og almennyttige boligselskaber. Her gik væksten fra henholdsvis 26 procent til 40 procent og fra 21 procent til 31 procent.

Kilde: Stark.