Befolkningsvækst skaber behov for 80.000 nye boliger i Danmark

Der skal bygges mange nye boliger for at skaffe tag over hovedet til en stigende dansk befolkning, viser befolkningsfremskrivelser. Vigtigt at de nye boliger passer til demografien, vurderer landsdækkende mæglerkæde.

Hvis befolkningsfremskrivningerne fra Danmarks Statistik kommer til at holde stik, vil der være behov for at opføre cirka 80.000 nye boliger de næste ti år.

Ifølge fremskrivningerne vil den danske befolkning stige med 163.888 personer fra 5.932.653 personer i 2023 til 6.092.653 personer i 2033, viser beregninger, foretaget af ejendomsmæglerkæden Estate. I gennemsnit bor der i Danmark 2,1 personer per bolig.

Går vi 40 år længere frem, vil den danske befolkning være steget med over 500.000 personer til 6.449.791 personer, og dermed vi boligbehovet være på 250.000 flere boliger i 2063.

Ifølge Estate er 8.000 flere boliger om året i sig selv ikke en udfordring at bygge, men mæglerkæden håber, at der planlægges efter den demografiske udvikling.

LÆS OGSÅ: DISSE DANSKE BYER VOKSER MEST

– De sidste mange år har der været heftig aktivitet i byggebranchen, og mange boliger er blevet opført, til gengæld har man ikke været tilstrækkeligt opmærksom på, hvor mange personer vi bor i vores boliger. Og her har vi især bygget for få mindre boliger i forhold til den voldsomme stigning, der har været i antallet af singlehusstande, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate.

Han appellerer til, at man i højere grad end tidligere bygger efter den demografiske udvikling.

LÆS OGSÅ: SÅ MEGET VOKSEDE DE DANSKE KOMMUNER I 2022

– Hvis vi fortsætter med at bygge for mange for store boliger, vil det rumme flere hensigtsmæssigheder. For det første vil det betyde, at mange enlige skal bo i boliger, der er dyrere at betale, fordi de skal bo i relativt store boliger, og for det andet betyder det, at der skal opvarmes flere kvadratmeter, end hvis man valgte at bygge flere mindre boliger de kommende år, siger Thomas Hovgaard.

Ifølge Estate fylder boligstørrelser for lidt politisk.

– I forhold til forbrug af ressourcer er det oplagt, at vi i langt højere grad bygger efter de reelle boligbehov fremfor, som vi har gjort historisk, at bygge efter de befolkningssammensætninger, vi ønsker i givne områder og byer. Især i de landets største byer har man opført boliger med henblik på at tiltrække ressourcestærke personer og dermed børnefamilier. Den tilgang bør tages op til revision, siger Thomas Hovgaard.