Bred aftale om asbest er på plads

Samtlige partier i Folketinget indgår aftale, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest, som har været forbudt i mere end 35 år.

Asbest har været været brugt i en lang række bygningsmaterialer helt frem til midten af 1980’erne, og selvom det har været forbudt i mere end 35 år, spøger det kræftfremkaldende materiale stadig i byggeriet. Der gælder skrappe regler for fjernelse af asbest, men det udgør stadig en udfordring for arbejdsmiljøet i byggebranchen, lyder det i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indkaldte i april 2022 Folketingets partier til politiske drøftelser om asbest, og nu er regeringen og alle Folketingets partier blevet enige om en række nye initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest.

– Selvom asbest har været forbudt siden 1980’erne, og der er skrappe regler på området, er asbest desværre ikke et overstået kapitel i dansk arbejdsmiljøpolitik. Det er derfor ekstremt vigtigt, at alle ved, hvordan man beskytter sig selv og hinanden mod den kræftfremkaldende asbeststøv og at der er viden om, hvordan asbest skal håndteres, når man støder på det, udtaler Peter Hummelgaard i meddelelsen.

Aftalen indebærer blandt andet, at Arbejdstilsynets muligheder for at rejse straffesager for overtrædelse af asbestreglerne styrkes.. Med aftalen vil arbejdsgiver fremadrettet også blive forpligtet til at sende asbestprotokoller til de berørte ansatte, så de ansatte selv vil kunne opbevare deres protokoller til en eventuel senere arbejdsskadesag.

Derudover udvides vejledningen om asbest i tilstandsrapporten, så nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer. Samtidig udvides også sælgeroplysningsskemaet med oplysninger om sælgers kendskab til asbestforekomster i boligen.

Ifølge beskæftigelsesministeren kan der være flere initiativer på vej.

– Til efteråret fortsætter det vigtige arbejde, når jeg indkalder Folketingets partier til forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale. Her er det vigtigt for regeringen, at vi sikrer et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø. Indsatsen mod de skadelige virkninger af asbest kommer derfor til at indgå i forhandlingerne, udtaler Peter Hummelgaard.

Om Arbejdsmiljøaftalen

Arbejdsmiljøaftalen fra 2019 udløber ved udgangen af 2022. Derfor er regeringen netop nu i gang med at forberede grundlaget for en ny arbejdsmiljøaftale, hvor også asbest vil indgå.

Beskæftigelsesministeren vil indkalde til politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale i efteråret, når regeringen har præsenteret sit forslag til finanslov for 2023. Aftalepartierne ser i øvrigt frem til, at Europa-Kommissionen forventer at fremlægge et konkret lovgivningsinitiativ om beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering for asbest i andet halvår af 2022.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Om Asbest

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv, som indeholder fibre i form af meget tynde nåle. Disse fibre kan spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer, hvilket svarer til 3/1000 millimeter. Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne.

Da asbest ikke kan brænde og tåler temperaturer op til 900 grader celcius, har det været brugt til armering, isolering og brandsikring, og det har været brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980’erne. Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer.

Kilde: Arbejdstilsynet.