Copenhagen Capital får underskud på 77 millioner

Copenhagen Capital kommer ud af 2023 med et underskud på 77 millioner kroner på grund af nedskrivninger på ejendomme.

Copenhagen Capital fik i 2023 et resultat før værdireguleringer af ejendomme og gæld samt skat på 17,6 millioner kroner mod 18 millioner kroner i 2022.

Alligevel er der røde tal på bundlinjen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ejendomsselskabet.

Årets resultat efter skat udgør således -76,8 millioner kroner mod 112,2, millioner kroner i 2022.

– 2023 har været et udfordrende år i ejendomsbranchen, hvor rentestigningerne i 2022 har medført stigende afkastkrav på udlejningsejendomme og derved negative værdireguleringer, udtaler selskabets direktør Rasmus Greis.

Han glæder sig over driftsresultatet på 17,6 millioner kroner.

– Det er resultatet af de seneste års fokus på optimering af driften og styrkelse af kerneforretningen, hvor overskudsgraden endnu engang er hævet til 69 procent fra 65 procent i 2022, udtaler Rasmus Greis.

Læs også: Her skal der bygges nye boliger i København

Koncernens egenkapital er ultimo 2023 opgjort til 468,5 millioner kroner mod 543,9 millioner kroner ultimo 2022. Soliditetsgraden udgør 43,7 procent per 31. december 2023 mod 48,2 procent i 2022.

– Vi har et godt kapitalgrundlag og et stærkt og strømlinet team af medarbejdere, som sikrer at Copenhagen Capital A/S står robust i svære tider og fortsat kan udvikle sig positivt i fremtiden, udtaler bestyrelsesformand Christian Rossing.

– Copenhagen Capital A/S er i 2023 kommet i mål med tilpasningen af forretningsstrategien og er godt rustet til at møde fremtiden.

Per 31. december 2023 udgjorde dagsværdien af koncernens ejendomme 1.065,3 millioner kroner mod 1.025,5 millioner kroner ultimo 2022. Der er ved værdiansættelsen anvendt et vægtet afkastkrav på 4,26 procent mod 3,78 procent i 2022.

I 2024 forventes et driftsresultat på mellem 15 millioner kroner og 17 millioner kroner.

Copenhagen Capital har i 2023 købt ejendommene Stadionvej 92-94, 2600 Glostrup og Rådmandsgade 43- 45, København N. Der er ultimo 2023 givet tilladelse til at opføre 4 tagboliger på ejendommen beliggende på Ole Suhrs Gade 13-15 i København K.