Danske boligejere vægter bekvemmelighed højere end æstetik

Boligejere vil have bekvemmelighed, når de vælger materialer til deres bolig, og hele 96 procent gør sig i større eller mindre grad overvejelser om vedligeholdelse, når de vælger materialer til boligen.

At vedligeholde boligen er noget, som danskerne så vidt muligt gerne vil slippe for i en travl hverdag. Det tyder det i hvert fald på, hvis man kigger på den seneste undersøgelse for gulvvirksomheden Timberman, som er udarbejdet af Voxmeter.

Hele 96 procent af boligejere og andelshavere nemlig svaret, at de i større eller mindre grad tænker over at vælge materialer til boligen, som er nemme at vedligeholde, oplyser gulvvirksomheden i en pressemeddelelse.

Danskerne vægter vedligehold og rengøring over parametre som udseende og æstetik, hvilket er en tendens, man også mærker i stigende grad hos Timberman.

– Danskerne er generelt set kendt for at have en kultur, hvor udseende og æstetik fylder meget, og derfor kan det måske godt overraske nogle, at vedligehold og funktionalitet prioriteres højere, siger salgskonsulent Poul Kristensen.

LÆS OGSÅ: MØBELKÆDE SPLITTER HAVEMØBLERNE AD

– Men det er en tendens, vi også mærker, og det hænger formentlig sammen med, at danskerne i de senere år er blevet mere bevidste om, hvad de bruger deres tid på og derfor vælger bekvemmelighed over æstetik – mens det samtidig også er blevet muligt i mange tilfælde at vælge bekvemmelighed uden at gå på kompromis med udseende.

Større fokus på vedligeholdelse

Undersøgelsen indikerer samtidig, at vedligeholdelse fylder mere nu end tidligere. Hele 51 procent har nemlig svaret, at de tænker markant eller lidt mere over at vælge vedligeholdelsesnemme materialer sammenlignet med, hvad de gjorde for fem år siden, mens 42 procent hverken tænker mere eller mindre over det, og kun 1 procent tænker mindre over det. Det kan ifølge Poul Kristensen skyldes flere forskellige faktorer.

LÆS OGSÅ: DESIGNA KAN DOKUMENTERE ET KØKKENS KLIMAAFTRYK MED EN EPD

– Vi lever generelt i et højhastighedssamfund, hvor tempoet hele tiden bliver skruet op. I den forbindelse bliver vi i stigende grad tvunget til at prioritere, hvad vi vil bruge vores tid på, og her er vedligehold og rengøring af for eksempel gulve for de fleste nok ikke et område, der vægter særlig højt i hverdagen, siger Poul Kristensen.

– De yngre boligejere har ofte en travl hverdag, måske med små børn, hvor tiden og overskuddet er knap, mens det ældre segment for eksempel har prøvet at have et gulv der har krævet mere pleje og vedligehold, og således taget en aktiv beslutning om, at de ikke gider det mere. Derfor fylder det for begge grupper, at de gerne vil have materialer i boligen, som ikke kræver alverden at holde, slutter han.

Vigtigste parametre for mandlige boligejere og andelshavere

”I hvilken grad tænker du over at vælge materialer, som er nemme at vedligeholde, når du køber nye materialer til din bolig?”

I meget høj grad

28,6 procent

I høj grad

44,4 procent

I nogen grad

21,1 procent

I mindre grad

2,4 procent

Slet ikke

1,2 procent

Ved ikke

2,4 procent

Kilde: Timberman Trends. Antal samlede respondenter: 2.005 (inklusive respondenter, der svarede ”ved ikke”).

Flere danskere tænker mere over at vælge vedligeholdelsesnemme materialer

”Sammenlignet med for 5 år siden tænker du så i dag mere eller mindre over at vælge materialer til din bolig (for eksempel vinduer, gulve, køkken), som er nemme at vedligeholde?”

Meget mere i dag end for 5 år siden

19 procent

Lidt mere i dag end for 5 år siden

31,6 procent

Hverken mere eller mindre i dag end for 5 år siden

42 procent

Lidt mindre i dag end for 5 år siden

0,4 procent

Meget mindre i dag end for 5 år siden

0,8 procent

Ved ikke

6,3 procent

Kilde: Timberman Trends. Antal samlede respondenter: 2.005 (inklusive respondenter, der svarede ”ved ikke”).

Vigtigste parametre for boligejere og andelshavere ved materialevalg

”Hvad betyder mest for dig, når du vælger nye materialer (for eksempel vinduer, gulve, køkken) til din bolig?”

Holdbarhed og levetid

64,2 %

Praktik og funktionalitet

56,4 %

Økonomi

55,2 %

Vedligehold og rengøring

48,7 %

Udseende og æstetik

45,4 %

Bæredygtighed og socialt ansvar

13,9 %

Branding og signalværdi

4,7 %

Ved ikke

3,8 %

Kilde: Timberman Trends. Valgt som første, anden eller tredje prioritet. Antal samlede respondenter: 2.005 (inklusive respondenter, der svarede ”ved ikke”)

Om Timberman Trends

Timberman Trends er en årlig trendanalyse, som har til formål at tage temperaturen på, hvilke trends og tendenser inden for bolig og livsstil der rør sig nu og i den nærmeste fremtid.

Forbrugerundersøgelsen er foretaget af Voxmeter på vegne af Timberman, og der er indsamlet data fra 2.005 nationalt repræsentative respondenter, som bor i ejer- eller andelsbolig.

Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse ved brug af Voxmeters CAWI-system blandt tilfældigt udvalgte respondenter, og data er indsamlet efter nationalt repræsentative kvoter på køn, aldersgruppe og region.