Det Faglige Hus vil bygge højhus i 14 etager på Esbjerg Brygge

Det Faglige Hus har i forbindelse med et kommende nyt kontordomicil på Esbjerg Brygge søgt om dispensation til, at en del af byggeriet opføres højere end lokalplanen tillader.

Det Faglige Hus vil bygge nyt domicil på Esbjerg Brygge 26 på havnen.

En lokalplan, der giver mulighed for at bygge i op til 10 etager er på plads, men fagforeningen vil lægge yderligere fire etager på.

Der har fagforeningen ansøgt om dispensation til, at en del af byggeriet kan opføres i op til 14 etager.

Projektet “Esbjerg Business Park – Seaport” skal efter planen opføres i to etaper, hvor anden etape omfatter en tilbygning med et kontorbyggeri i 10 etager og et parkeringshus. Lokalplanen for anden etape er på plads, og her er der ikke behov for dispensation.

Ejerne af nabogrundene i området er blevet orienteret, og der er tilsyneladende ikke nogen modstand mod højhusprojektet. I hvert fald har Esbjerg Kommune ikke modtaget en eneste bemærkning til sagen.

Det Faglige Hus vil bygge højhus i 14 etager på Esbjerg Brygge. Illustration: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk.
Det Faglige Hus vil bygge højhus i 14 etager på Esbjerg Brygge. Illustration: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk.

Den 20. juni skal politikerne i Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation til det ansøgte byggeri.

Kommunens forvaltning vurderer, at “en dispensation til den ansøgte byggehøjde bør imødekommes under hensyn til der generelt i området er byggeri med store bygningsvolumener og planlagt med mulighed herfor (Esbjerg Strand), og at Esbjerg Havn som direkte nabo ved eksempelvis platforme ved kajkanten også bidrager med meget højt byggeri i området”.

Det Faglige Hus samarbejder i forbindelse med projektet med Arkitektfirmaet Rudolf Lolk og Ingeniør’ne.

Den kommende kontorejendom skal ikke kun lægge adresse til Det Faglige Hus. Det bliver således også plads til, at andre virksomheder kan leje sig ind i lokaler i bygningen.