Dragør Bådeværft har ny værftshal på tegnebrættet. Sådan kan den fulde udbygning komme til at se ud.
Dragør Bådeværft har ny værftshal på tegnebrættet. Sådan kan den fulde udbygning komme til at se ud.

Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om opførsel af en værftshal til Dragør Bådeværft. Ansøgningen om en værftshal udgør sidste etape af flytningen af bådeværftet til nye haller på Dragør havn.

De to første haller er bygget med dispensationer fra den gældende lokalplan for området, og byggeriet af den tredje hal kræver tilsvarende dispensationer. Det handler om, at bygningen bliver 30 centimeter højere end lokalplanen tillader, ligesom et større bygningsvolumen bygges helt ud til et delområdes afgrænsning.

Tværpolitisk Forening kunne ikke bakke op om at give dispensationerne, og partiet havde stillet et ændringsforslag om, at forvaltningen skulle gå i dialog med Dragør Bådeværft om at formindske volumen af den tredje hal “med henblik på at det samlede udtryk er i harmoni med lokalplanens formål”.

– Det er ikke sådan, at vi ikke ønsker værftet de allerbedste forhold og alt det bedste for dem. Men værftets aktiviteter og udseende skal også vejes op mod de interesser og værdier, der i øvrigt findes i området, sagde medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget Annette Nyvang fra Tværpolitisk Forening på byrådsmødet.

Ændringsforslaget blev dog nedstemt, idet kun Sydamagerlisten og løsgænger Lisbeth Dam Larsen bakkede op om ændringsforslaget fra Tværpolitisk Forening.

Ifølge ansøgningen bliver det nye bebyggede areal 825 kvadratmeter stort, og bygningen udformes med tre fremspring mod syd. Til sammenligning er det bebyggede areal for de to eksisterende værftshaller omkring 900 kvadratmeter per hal. Hallen ønskes opført i samme stil og farver som de to eksisterende haller. Den opføres med samme type tag-, væg- og vinduer.

– Jeg tror, de færreste synes, at sorte firkanter er rigtigt smukke, men det er bare ikke det, denne sag handler om. Denne sag handler om, at værftet blev stillet i udsigt, at de ville kunne bygge en tredje hal, hvis behovet opstod. Og det er superpositivt for Dragør Kommune, at behovet nu er opstået, sagde medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang (K), på byrådsmødet.

Projektet er ikke i strid med lokalplanens principper, og det er derfor muligt at meddele dispensation til to forhold.