AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Dragør Kommune og Hofor arbejder på at ruste kloakker, grøfter, pumper med mere til at kunne håndtere fremtidens vejr. Vand skaber nemlig udfordringer for kommunen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Hoforo.

I efteråret 2023 ramte både regn og stormflod hovedstadsområdet, og det fik også konsekvenser i Dragør. Der var oversvømmede veje, pumper som satte ud og bydele, hvor borgerne ikke kunne komme af med deres spildevand.

– Vi må forvente, at fremtidens vejrudsigter byder på endnu mere regn og storm. Derfor er vi i gang med at se på, hvad vi kan gøre for at styre vandet – og vi har allerede gjort en del, så vi er bedre rustet næste gang, vandet nærmer sig byen fra himmel eller hav, udtaæer Kenneth Gøtterup (K), borgmester i Dragør Kommune.

Efter det meget vand i efteråret 2023 var der borgere i Dragør, som ikke kunne komme af med deres spildevand, fordi systemet var oversvømmet af regnvand, og nogle pumper satte ud.

Derfor har Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab allerede flyttet el-anlæg højere op, så de ikke bliver oversvømmet og skaber problemer i fremtiden.

– Det skal være muligt at komme af med sit spildevand, og derfor har vi set på konsekvenserne med stor alvor. Vi har allerede lavet nogle ændringer, så det ikke bør gå så galt en anden gang. Man kan sige, at HOFOR og kommunen har løst de opgaver, der var lige for, men det er ikke en nem opgave at sikre Dragør mod regn, stormflod og stigende grundvand, bemærker Susanne Juhl, bestyrelsesformand i Hofor.

Dragør Kommune har oprenset grøfterne i byen og langs vejene og renoveret overkørsler, så grøftesystemet kan lede vandet væk hurtigere, end det skete i efteråret 2023.

Regnvandsledningen i Kirkevej ved Store Magleby er renoveret, så regnvand kan ledes væk, og alle vejbrønde er oprenset.

Tunnelen under Hartkornsvej er blevet renoveret, så regnvand kan ledes væk, for at undgå, at vandet stuver op og blokerer skolevejen.

Renovering af regnvandsledninger og vejbrønde fortsættes i samarbejde med Hofor.

I særlige problemområder er Hofor i gang med at se nærmere på, om regnvandskloakken kan optage mere regnvand, så borgerne får bedre muligheder for at aflede regnvand fra egen grund.

Men det er også vigtigt, at Dragørs borgere selv gør, hvad de kan.

– Hvis du har en faskine, så tjek om den bør renses, så den kan tage mere vand. Hvis du kan, så få anlagt et regnvandsbed i haven eller installer et højvandslukke på afløbet, så der ikke trænger spildevand op i kælderen. Og hvis du oplever, at du ikke kan komme af med dit spildevand, så kontakt Hofor. Hvis vi ved, hvor problemerne opstår, kan vi også løse dem bedre, udtaler Susanne Juhl.

Dragør er også udfordret af højtstående grundvand, og det kan hverken kommune eller forsyningsselskab gøre noget ved i dag. Det kræver nemlig, at lovgivning om højtstående grundvand er på plads. Men der er andre initiativer i gang.

– Vi er blandt andet i gang med planer om kystbeskyttelse. Men det er meget dyre løsninger, som tager år at planlægge og udføre, så jeg håber, at Dragørs borgere allerede nu vil hjælpe til, siger Kenneth Gøtterup.