DSB Ejendomsudvikling dropper 1927 Estate

Efter dokumentaren "Den Sorte Svane" dropper DSB Ejendomsudvikling nu samarbejdet med 1927 Estate om stort udviklingsprojekt i Aarhus.

Dokumentaren “Den Sorte Svane” koster nu 1927 Estate mere end blot ridser i lakken. Ifølge Århus Stiftstidende har dokumentaren nemlig fået DSB Ejendomsudvikling til at opsige et samarbejde med det aarhusianske ejendomsudviklingsselskab.

– På baggrund af den redegørelse, som vi havde bestilt, har bestyrelsen i DSB Ejendomsudvikling besluttet at opsige samarbejder med 1927 Estate, bekræfter underdirektør og ejendomschef i DSB, Lars Gøtke, over for Århus Stiftstidende.

Det går ud over “Banekvarterne”, som de to parter skulle udvikle til blandede boligområder midt i Aarhus.

1927 Estate har i kølvandet på “Den Sorte Svane” suspenderet og politianmeldt medarbejderen Martin Odgaard, som i forbindelse med dokumentarserien bliver afsløret i at have kørt flere tusinde tons forurenet jord væk fra et af 1927 Estates byggeprojekter med omkring 150 boliger i Vallensbæk i 2020.

Det skete i samarbejde med en underentreprenør med forbindelser til den daværende Bandidos-rockere Fasar Abrar Raja, som nu er nu Hells Angels-prøvemedlem.

Om udviklingen af Banekvartererne midt i Aarhus

I de kommende syv-otte år erstattes de eksisterende IC3- og IC4-togsæt med nye landsdækkende IC5-togsæt, og det frigør en række områder ved blandt andet Sonnesgade og Augustenborggade i den centrale del af Aarhus, som kan byudvikles.

Omkring 126.500 kvadratmeter af DSBs arealer skal efter planen fastholdes som sportsbaner og naturområder.

Værkstederne på Sonnesgade tages ud af drift i 2030, og her vil DSB Ejendomsudvikling udvikles et 61.500 kvadratmeter stort areal med boliger, erhverv og kulturtilbud med en bebyggelsesprocent på 220.

På Augustenborggade foreslår DSB Ejendomsudvikling at omdanne et 64.300 kvadratmeter stort areal til et bolig-, erhvervs- og naturområde med en bebyggelsesprocent på 100.

Åbrinken har tidligere været depot og rangerområde for gods. Store dele har dog ligget ubenyttet i flere årtier, og det meste af området foreslås omlagt til et offentligt tilgængeligt naturområde, mens et areal på 61.100 kvadratmeter skal bebygges med 75 procent i form af boliger, erhverv og kultur.

Ved Kulgården bevares de nuværende aktiviteter med fodbold og hundetræning, ligesom naturområdet langs banen og boldbanerne fastholdes og åbnes for
adgang fra flere sider. Her foreslåes et 130.000 kvadratmeter stort areal bebygget med 35 procent i form af boliger, erhverv og kultur.

Grunden i Eskelunden rummer i dag to store olietanke. De skal efter planen fjernes, så et 18.900 kvadratmeter stort areal kan udvikles med en bebyggelsesprocent på 100. Her skal der ligeledes bygges boliger, erhverv og kultur.

DSB Ejendomsudvikling har anmodet Aarhus Kommune om, at arealerne inddrages i Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025.

Udviklingsselskabet peger desuden på, at området kan betjenes af kollektiv trafik ved etablering af tre nye letbanestop, idet letbanen allerede kører gennem området. Det vil give flere end 5.000 nye husstande kort afstand til letbane, lyder det.

Kilde: DSB Ejendomsudvikling.