Raunstrup Bygningsservices nyudviklede karriereplan er til såvel håndværkere, taksatorer og byggeledere samt Hybrid-taksator og skal give nye medarbejdere mulighed for udvikling og videreuddannelse samt en klar plan for deres fremtidige karriere. Foto: Raunstrup Bygningsservice.
Raunstrup Bygningsservices nyudviklede karriereplan er til såvel håndværkere, taksatorer og byggeledere samt Hybrid-taksator og skal give nye medarbejdere mulighed for udvikling og videreuddannelse samt en klar plan for deres fremtidige karriere. Foto: Raunstrup Bygningsservice.

I hele landet mangler man i øjeblikket kvalificeret arbejdskraft. Særligt bygge- og anlægsbranchen er hårdt ramt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil Danmark komme til at mangle 70.000 håndværkere i 2025. Udviklingen får entreprenørvirksomheden Raunstrup Bygningsservice til at lancere en række nye tiltag, så de fremadrettet kan tiltrække ny arbejdskraft og samtidig holde på de eksisterende medarbejdere. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

– Vi har den udfordring, at der i bygge- og anlægsbranchen er meget lav ledighed og stor rift om de bedste medarbejdere. Markedet er stukket helt af og folk bliver ofte stillet urealistiske lønninger i sigte. Derfor har vi udarbejdet en række tiltag, der skal gøre os mere attraktiv som arbejdsgiver, udtaler Michael Nielsen, direktør i Raunstrup Bygningsservice.

Raunstrup Bygningsservice oplever lige nu stor vækst og udvider organisationen, men den manglende arbejdskraft skaber store udfordringer. En nyudviklet karriereplan til såvel håndværkere, taksatorer og byggeledere samt Hybrid-taksator skal give nye medarbejdere mulighed for udvikling og videreuddannelse samt en klar plan for deres fremtidige karriere.

– Det er essentielt, at vi for det første værner om og udvikler vores medarbejdere og samtidig kan tiltrække nye kvalificerede medarbejdere. Karriereplanen bliver individuel tilrettelagt for den enkelte medarbejder, og samtidig suppleres planen af en intern skole og medlemskab af et internt netværk, der giver mulighed for sparring og vidensdeling. Det skal sikre, at vi stiller med det stærkeste hold på tværs af landet, siger Michael Nielsen.

Ifølge HR-specialist Lars Schou fra HR Company skal virksomheder tænke i nye baner, når de skal tiltrække arbejdskraft. Håndværksbranchen har ændret sig, og medarbejderne søger arbejdsgivere, der kan tilbyde andet end blot den bedste løn.

– Uanset branche er der en række grundlæggende faktorer, der får en arbejdsplads til at være attraktiv. Det handler om løn og ansættelsesvilkår, men vi ser en stigende tendens til, at det i lige så høj grad handler om tryghed. Flere og flere søger et godt fast job, hvor de bliver værdsat, og hvor arbejdsopgaverne er spændende, forklarer Lars Schou.

Ifølge Lars Schou er det derfor skarpt set af Raunstrup Bygningsservice at tilbyde medarbejderne uddannelse og udvikling, og det er den type tiltag som virksomheder skal gøre i fremover.

– Tiltag, som dem vi ser her, er et skarpt signal at sende til både medarbejderne og omverdenen. Med sådan et initiativ siger man, at man tror på sine medarbejdere og tror på, at deres kompetencer kan sættes i spil på flere fronter, så signalværdien er ikke til at tage fejl af. Mulighed for videreuddannelse og karriereforløb er ofte tiltrækkende, så det er godt set i et marked, som ofte er meget klassisk tænkende, og det vil kunne give virksomheden en konkurrencefordel, uddyber Lars Schou.

Håndværkere skal omskoles

Rasmus Andersen har selv været igennem en omskoling og videreuddannelse. Han startede som tømrer, og sidder i dag som driftsleder for afdelingen i Vejle.

Han ser det som en stor fordel, at Raunstrup nu tilbyder nuværende og kommende medarbejdere en klar karriereplan. Specielt er han meget begejstret for virksomhedens nyudviklede stilling som Hybrid-taksator.

Gennem en karriereplan kan håndværkere videreuddanne sig til selv at taksere mindre forsikringsopgaver, som de efterfølgende også selv udfører arbejdet på.

– Jeg taler af egen erfaring, når jeg siger, at det betyder rigtig meget, at man som medarbejder ved, at der er en plan for en. Vi skal give de dygtige fagfolk en grund til at vælge os, og karriereplanen er et vigtigt led i den udvikling. Hybrid-taksator er en ny funktion og specielt for håndværkere, der ønsker at bygge på deres uddannelse, giver den et løft. Samtidig vil den være en gevinst for kunderne, der får en mere helstøbt oplevelse, forklarer Rasmus Andersen.