De tre finalister til Årets Lavemissions Træbyggeri 2023 er fundet

Foreningen Træ i Byggeriet har nu fundet de tre finalister til prisen Årets Lavemissions Træbyggeri 2023.

Foreningen Træ i Byggeriet har udpeget de tre projekter, der skal dyste om prisen som Årets Lavemissions Træbyggeri 2023.

Prisen har til formål at hylde visionære træbyggerier i Danmark med særligt fokus på bæredygtige tiltag, lavt klimaaftryk og spændende design, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

– Bevidstheden om klima og miljø er allestedsnærværende i vores samfund i dag, og det gælder ikke mindst i byggebranchen. Den udvikling gør det svært at komme uden om træ, da det har et lavt klimaaftryk og faktisk lagrer CO2. Herudover er træ en fornybar ressource, da der løbende kan plantes nye træer og på den måde opretholdes en uendelig cyklus, udtaler bestyrelsesformand for Træ i Byggeriet, Martin L. Petersen.

– Dette års finalefelt består både af et etplanshus og fleretagersbyggerier, men fælles for dem alle er det særlige fokus på bæredygtige tiltag og lavt CO2-aftryk gennem blandt andet deklarerede LCA-beregninger i lavemissionsklassen og miljøcertificeringer for ikke at glemme enestående design.

Tversted House i Tversted ved Hjørring. Foto: PR.
Tversted House i Tversted ved Hjørring. Foto: PR.

Tversted House ved Hjørring

Den første finalist er Tversted House i den lille nordjyske badeby Tversted tæt på Hjørring. Tversted House beskrives af Træ i Byggeriet som “et skræddersyet boligbyggeri med tilknyttet keramisk værksted, hvor alle bærende konstruktioner og materialer er træbaserede”.

Selv fundament og terrændæk er udført helt uden anvendelse af klimabelastende materialer som beton og stål, men udført som en lastkompenseret løsning i celleglas, understreges det.

– Tversted House er eksperimenterende og nyskabende i sit bud på, hvordan CO2-aftrykket kan sænkes i byggeriets sværeste bygningsdele. Det er også en showcase i, hvor mange måder træ kan indgå i et byggeri, og hvor meget af træet, der rent faktisk kan anvendes, lyder begrundelsen fra Martin L. Petersen.

– Herudover er projektet i sin helhed et betydningsfuldt bud på, hvordan byggeriets parter gennem tæt samarbejde, ambition, vilje og motivation kan omstille byggeriet fra konventionelt til biobaseret byggeri uden at gå på kompromis med æstetik, funktionalitet og bygbarhed.

MiniCO2 Etagehus TRÆ i Fredericia. Foto: PR.
MiniCO2 Etagehus TRÆ i Fredericia. Foto: PR.

MiniCO2 Etagehus TRÆ i Fredericia

I Fredericia finder man den anden finalist, nærmere bestemt MiniCO2 Etagehus TRÆ. Det er et femetagers boligbyggeri, som indgår i et byggeeksperiment med fokus på sammenligning af byggematerialers klimsbelastning.

– Projektet adresserer to væsentlige udfordringer ved at bygge etageboliger i træ: kravene til henholdsvis brand og lyd i etagedæk. Gennem omfattende brand- og lydtest af ribbedæk med synlige træbjælker og biobaseret isolering udfordrer projektet gældende normer og muliggør synlige trækonstruktioner i etageboligbyggeri, lyder det fra Martin L. Petersen.

– MiniCO2 Etagehus TRÆ bidrager i høj grad med ny viden om brand- og lydforhold og er et vigtigt skridt mod implementering af præaccepterede løsninger til etagebyggerier i træ. Det er således et vigtigt projekt, der kan hjælpe med at bane vejen for en øget anvendelse af træ i etagebyggerier. Projektet demonstrerer potentialet i træ som primært materiale og skaber løsninger, der kan implementeres bredt i byggebranchen.

Højhuset TRÆ i Sydhavnen i Aarhus. Foto: PR.
Højhuset TRÆ i Sydhavnen i Aarhus. Foto: PR.

Kontorbyggeriet TRÆ i Sydhavnen i Aarhus

Den tredje finalist er kontorbyggeriet TRÆ i Aarhus Sydhavn, som med sine 20 etager er Danmarks højeste træhus. Projektet er opført med massive limtræsøjler i 20 etager med mellemliggende CLT-dækskiver og træelementer i facaderne.

Der er også arbejdet med en lang række innovative løsninger i genbrug af gamle byggematerialer. For eksempel består facadebeklædningen af gamle aluminiumsplader, solafskærmningen af udtjente vindmøllevinger og de akustikregulerende loftsplader udføres af omdannet PET-plastik.

– Byggeriet TRÆ repræsenterer med sin innovative tilgang til byggeproces og materialevalg en ny måde at tænke byggeri på. Projektet skubber til gældende lovgivning og rykker ved grænserne for, hvordan vi bygger højhuse i dag med træ og genanvendte materialer, forklarer Martin L. Petersen.

– Vi er i dommerkomiteen bevidste om, at byggeriets foreløbige LCA-beregninger ikke til fulde opfylder kravene til lavemissionsklassen, men der er fundet potentialer for at nedbringe CO2-udledningen, så byggeriet falder ind under lavemissionsklassen.

Vinderen af Årets Lavemissions Træbyggeri 2023 vil blive præsenteret på konferencen Build in Wood, som finder sted den 22. og 23. maj 2024.

Tversted House, Tversted, Hjørring Kommune

Boligbyggeri/erhverv: Enfamiliehus kombineret med et keramisk værksted

Samlet klimapåvirkning: 6 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år

Areal: 204 kvadratmeter

Bygherre: Dorthe Hansen

Entreprenør: KeKa Byg v/Keld Karlsson

Arkitekt: Nikolova/Aarsø

Ingeniør: Structured Environment

MiniCO2 Etagehus TRÆ, Fredericia

Boligbyggeri: Etagehus i fem etager

Samlet klimapåvirkning: 7,7 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år

Bæredygtighedscertificering: DGNB Guld

Areal: 600 kvadratmeter

Bygherre: Realdania By & Byg

Entreprenør: Egil Rasmussen

Arkitekt: Jaja Architects og ONV

Ingeniør: Artelia

TRÆ, Aarhus Sydhavn

Kontorbyggeri: 20 etagers træhus

Samlet klimapåvirkning: 8,8 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år (foreløbig)

Areal: 14.850 kvadratmeter

Bygherre: PFA Ejendomme Lav

Entreprenør: Kaj Ove Madsen

Arkitekt: Lendager Arkitekter

Ingeniør: Artelia

Bedømmelseskriterier

Formålet med prisen er at anerkende aktører indenfor byggebranchen, der opfører byggeprojekter med udgangspunkt i træ, som samtidig har fokus på, at byggeriets opføres bæredygtigt. 

For at blive nomineret til Årets Lavemissions Træbyggeri skal følgende kriterier kunne opfyldes:

  • Byggeriet skal være et dansk byggeri, der er under opførelse eller færdiggjort i 2023
  • Byggeriet skal være et træbyggeri
  • Byggeriet skal have en deklareret LCA-beregning (livscyklusanalyse) iht. gældende beregningsregler
  • Byggeriets CO2-aftryk skal opfylde kravene til den frivillige bæredygtighedsklasse i henhold til gældende lovkrav (mindre end 8 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år)
  • Byggeriet skal helst være DGNB-certificeret eller på anden måde miljøcertificeret
  • Der skal sammen med nomineringerne vedlægges plantegning, billeder samt illustrationer af byggeriet.

Kilde: Træ i Byggeriet.