Der var i alt 7.577 ejerlejligheder til salg ved indgangen til marts måned, viser Boligsidens nye udbudstal.

Dermed er udbuddet af lejligheder reduceret med én procent sammenlignet med for en måned siden, hvilket betyder, at lejlighedsudbuddet indtil videre er faldet i samtlige måneder af 2024.

Det svarer til, at køberne nu har 320 færre ejerlejligheder at vælge imellem sammenlignet med for tre måneder siden ved årets start.

– Vi har overordnet set en nedgang på ejerlejlighedsmarkedet i 2024, hvilket også var forventet på grund af de nye boligskatteændringer. Ændringerne har gjort, at boligskatterne for ejerlejligheder i særligt hovedstadsområdet generelt er steget, hvilket blandt andet har ført til prisfald, færre handler og færre lejligheder til salg, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Læs også: Boligpriserne faldt i januar 2024

– Den aktuelle nedgang skal også ses i lyset af, at der var godt gang i ejerlejlighedsmarkedet i slutningen af 2023, fordi dem, der nåede at købe og overtage en bolig før årsskiftet, kunne sikre sig en mindre hård beskatning fra 2024 og fremover.

– Derfor så vi også, at mange fremskød både at købe og sælge en ejerlejlighed, som de måske under andre omstændigheder villet have gjort i årets første forårsdage eller senere. Så der er også tale om en tidsforskydning, der påvirker markedet.

Ud af landets største byer, hvor markedet for ejerlejligheder er størst, er de seneste tre måneders fald i lejlighedsudbuddet mest mærkbart i hovedstadsområdet.

Fra primo januar 2024 til primo marts 2024 er udbuddet reduceret med 17 procent i Københavns Kommune og 29 procent i Frederiksberg Kommune.

Flere huse og sommerhuse til salg

Ved indgangen til marts var der 32.861 huse til salg i Danmark, hvilket er 0,7 procent flere end i måneden forinden. Det svarer til, at der er kommet 235 flere huse på markedet.

Husudbuddet er steget i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland den seneste måned. I Region Hovedstaden og Region Syddanmark er antallet af huse til salg uændret i perioden.

– Sammenlignet med markedet for ejerlejligheder har boligskatteændringerne i mindre grad påvirket det samlede husmarked, fordi det gælder for store dele af landet, at boligskatterne for huse enten er faldet eller er forblevet på samme niveau i 2024. Det gør også, at den samlede sælgerlyst faktisk synes at være på et fint niveau for husene, siger Birgit Daetz.

Læs også: Voldsom forskel på boligpriserne i Danmark

– Men vi kan samtidig se, at det er i flere af de dyrere kommuner, hvor boligskatterne overordnet set er steget, at der er kommet færre huse til salg den seneste måned. Så det generelle billede er, at boligsælgerne har trukket lidt i bremsen i de områder, hvor boligskatterne er steget.

Antallet af sommerhuse til salg lå på 4.939 styks i starten af marts, hvilket er to procent flere sommerhuse i udbud sammenlignet med for en måned siden.