Fortsat mange ubesatte stillinger i små byggevirksomheder

Især i de små bygge- og anlægsvirksomheder er der fortsat mange ledige stillinger, melder brancheorganisationen Dansk Byggeri.

Der var 36.100 ledige stillinger på det private arbejdsmarked i tredje kvartal i år, viser tal fra Danmarks Statistik. Særligt de små bygge- og anlægsvirksomheder har svært ved at få besat alle ledige stillinger, lyder det i en pressemeddelelse fra Dansk Byggeri.

– Der er en god grundform på arbejdsmarkedet. Det høje antal ledige stillinger skyldes en kombination af stor aktivitet på arbejdsmarkedet, som giver mange jobskift, men er samtidig også et udtryk for, at virksomhederne stadig har svært ved at finde medarbejdere. Stillingerne står derfor typisk ubesat i længere tid, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, i meddelelsen.

I bygge- og anlægsbranchen udgør de ubesatte stillinger 2,5 procent af beskæftigelsen, hvilket er lidt over gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet på to procent. Det er især i de allermindste byggevirksomheder, der er mange ubesatte job. I byggevirksomheder med 1-9 ansatte udgør de ledige stillinger tre procent af beskæftigelsen.

– En overvægt af ledige stillinger i byggeriets mindste virksomheder dokumenterer, at det især er dem, der har svært ved at finde kvalificererede medarbejdere. Stillingerne, der er slået op, er ubesatte i længere tid, og det er svært for de små lokale virksomheder at konkurrere, blandt andet lønmæssigt med de store, udtaler Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.