Ældreboligerne i det tidligere plejehjem på Lindegården i Gørding skal rives ned. I stedet skal der bygges nye rækkehuse. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
Ældreboligerne i det tidligere plejehjem på Lindegården i Gørding skal rives ned. I stedet skal der bygges nye rækkehuse. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I 2023 stod ni ud af de 12 ældreboliger tomme, og det er ikke blevet bedre i det nye år. Aktuelt er kun to boliger udlejet i AB Vejen Byggeselskabs afdeling Lindegården i Gørding.

Nu vil boligselskabet rive ejendommen ned og erstatte den med 12-16 familieboliger i form af rækkehuse.

Sagen skal behandles i økonomiudvalget i Esbjerg Kommune den 19. februar, og politikerne i udvalget har grund til at se velvilligt på sagen, hvis de skæver til kommunekassen.

Esbjerg Kommune har nemlig visitationsretten til de 12 ældreboliger og betaler derfor tomgangsudgiften ved ledige boliger. Alene i 2023 beløb det sig til over 612.000 kroner.

Omvendt vil det almene boligprojekt kræve grundkapital, men her har boligforeningen et forslag.

“Boligforeningens bestyrelse foreslår, at grundkapitalen til projektet finansieres af den grundkapital, der er givet tilsagn til i forhold til opførelse af almene familieboliger i Gørding på Bavnehøj. Boligforeningen ønsker fortsat, at der opføres boliger på Bavnehøj, men de vurderer, at dette projekt grundet udlejningsbesvær skal have førsteprioritet”, fremgår det af dagsordenen.

Læs også: Gammel politistation i Ribe omdannes til seniorbofællesskab

Lindegården i Gørding er et tidligere plejehjem, der blev opført i 1938. Alderdomshjemmet lukkede i 1989, hvor AB Vejen Byggeselskab overtog bygningen. Boligforeningen ombyggede alderdomshjemmet til 12 ældreboliger med et samlet areal på 755 kvadratmeter i samarbejde med det daværende Bramming Kommune.

Ejendommen er delvis bevaringsværdig i klasse 5, så AB Vejen Byggeselskab skal have nedrivningstilladelse fra både Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Esbjerg Kommune for at realisere projektet.

Ifølge boligforeningen er afdelingen ikke længere tidssvarende. Boligforeningen oplyser, at der bruges mange ressourcer på vedligehold af ejendommen, hvor vand trænger ind i kælderen.

Gørding ligger mellem Esbjerg og Vejen. Forvaltningen i Esbjerg Kommune vurderer ikke, at der er behov for, at de ældreboliger, der nedlægges, skal erstattes af tilsvarende boliger i byen. Det vurderes, at kommende private seniorboliger andre steder i Gørding vil dække behovet.