Graffiti udfordrer brandsikkerheden på træfacader

I samarbejde med med graffitispecialist har Frøslev Træ udarbejdet en løsning på, hvordan grafitti kan fjernes fra træfacader uden at fjerne træets brandhæmmende funktion.

Artikel opdateret den 11. november, klokken 8.43: Det fremgik tidligere af denne artikel, at træet har været igennem tests ved Dansk Brandteknisk Institut. Det er ikke korrekt. Træet er blevet testet ved et andet uafhængigt laboratorium. Artiklen er herefter rettet til.

Graffiti udgør et stort afrensningsproblem, når det sprøjtes på bygningers træfacader. Graffitimalingen suger nemlig ind i træet, og hvis det er brandimprægneret træ, skal det udskiftes, da graffitimalingen kan brænde.

Det har træproducenten Frøslev Træ nu i samarbejde med All Remove, som fjerner en stor del af graffiti i Danmark, udviklet en helt ny løsning på. Det skriver Frøslev Træ i en pressemeddelelse.

– Der er et stort fokus på at anvende træ i byggeprojekter på grund af træets bæredygtige potentiale, og efterspørgslen vil stige i fremtiden. Der er dog forhold omkring det brandimprægnerede træ, som man skal være opmærksom på – særligt når det gælder graffiti, udtaler Bo Toftager, der er projektkonsulent hos Frøslev Træ.

– Hvis brandimprægneret træværk bliver udsat for graffiti, skal træet skiftes. Træet kan ikke brænde på grund af brandimprægneringen, men det kan graffitimalingen. Selv ikke kraftige rengøringsmidler og intens højtryksspuling kan fjerne det maling, der er suget ind i træet. Desuden vil træet samt noget af brandimprægneringen blive ødelagt af den meget hårdhændede behandling. Så den eneste løsning er at udskifte træet – og det er både dyrt og spild af ressourcer.

Den tilgang ville man hos Frøslev gerne ændre på. Derfor kontaktede træproducenten servicevirksomheden All Remove, som er førende specialister inden for forebyggelse og afrensning af graffiti, for at indgå i et samarbejde om at finde en løsning, så man ikke skal udskifte træet, hver gang en graffitimaler har udfoldet sig på træværket.

Frøslev og All Remove har således i samarbejde udviklet en helt ny graffitibeskyttelse, som gør, at graffiti kan fjernes fra træet uden, at det påvirker brandimprægneringen i træet.

– Vi har haft et stort fokus på at finde den helt rette blanding af graffitibeskyttelse, således den hverken skader facadetræets brandhæmmende funktion eller naturlige udseende. Derfor har vi forsøgt os med flere forskellige blandinger på Frøslevs brandhæmmende træ, for at finde det helt rette mix. Vi er utrolig stolte af at komme med en løsning på et problem, som alle kender til, men som ikke tidligere har været taget hånd om, forklarer direktør og partner i All Remove, Lars Roelann.

– Med den nyudviklede graffitibeskyttelse kan vi beskytte og afrense de brandhæmmede træfacader og dermed mindske materialespild ved udskiftning af facaderne, hvis der påføres graffiti derpå. Det foregår sådan, at vi først påfører en primer på træet og derefter et såkaldt offerlag. Det er offerlaget, som graffitien bliver sprayet på, og dermed også offerlaget, som fjernes sammen med malingen. Når graffitien er fjernet, påføres der blot et nyt offerlag ovenpå primeren.

Dokumenteret system

For Frøslev og All Remove har det været vigtigt at kunne systemgodkende metoden samt dokumentere, at graffitibeskyttelsen og den efterfølgende afrensning ikke påvirker brandimprægneringen i træet. Frøslev oplyser, at træet med graffitibeskyttelsen har været igennem flere tests hos et uafhængigt laboratorium.

– De gentagende tests har været tydelige og vist, at hverken graffitibeskyttelsessystemet eller de gentagende afrensninger påvirker de brandmæssige egenskaber, lyder det afsluttende fra Bo Toftager.

Frøslevs og All Removes graffitibeskyttelsessystem kan foruden brandimprægneret træ ligeledes anvendes som beskyttelse på ikke-brandimprægneret træ for at undgå dyre udskiftninger af graffitiødelagt træ, som ikke kan afrenses tilfredsstillende.