Indeklima skoler
Erhvervsakademiet Copenhagen. Foto: PR.

Anlægsloftet er afskaffet i 2020, og det betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i kommunerne kan fremrykkes for op til 2,5 milliarder kroner. Både i Aarhus og Københavns Kommune har man i den forbindelse meldt ud, at det giver anledning til vedligehold og udvikling på landets skoler. I Aarhus er man således klar til at forbedre indeklimaet på ti skoler, mens man også i København planlægger at fremrykke ti større og flere mindre skolerenoveringer.

Det er udmeldinger, der i høj grad vækker glæde hos vinduesproducenten Bøjsø døre & vinduer, der i mere end 45 år har arbejdet med energi- og indeklimaoptimering i fredede og bevaringsværdige bygninger i både offentlig og privat regi. Det betyder nemlig ikke alene en stigende efterspørgsel på kvalitetsløsninger, men også at lærer og elever nu kan få de indeklimaforhold, der er nødvendige for en optimal læringsproces, skriver Bøjsø i en pressemeddelelse.

– Det er adskillige gange blevet fastslået, at indeklimaet har stor indflydelse på både sundhed og indlæringsevne, senest i en ny undersøgelse fra DTU, som viser, at et forbedret indeklima er lig med fremgang i elevers præstation. Derfor er det også glædeligt, at kommunerne nu får en oplagt mulighed for at foretage de nødvendige investeringer i landets skolers vedligehold og udvikling, forklarer Bøjsø døre & vinduers direktør, Lasse Sørensen, som også mærker fokusset i forespørgslerne fra rådgiverne og arkitekterne.

Han anbefaler i den forbindelse, at kommunerne kigger bredt på indeklimabegrebet for at sikre, at eleverne og lærerne i fremtiden får de bedste forhold som muligt.

– Når man snakker om indeklimaoptimering på en skole, er der flere parametre, der er vigtige at forholde sig til. I undersøgelsen fra DTU er det nemlig bevist, at det ikke alene er nok at skrue på ét parameter for at opnå det fulde læringspotentiale, men at alt lige fra ventilation til lys skal spille. Derfor anbefaler vi også, at man både tænker i termisk- og atmosfærisk indeklima, der dels dækker over temperaturen i rummet og dels luftkvaliteten. Samtidig spiller lysindfaldet en væsentlig rolle, mens støjreducerende tiltag også ofte kan være nødvendige for at skabe det bedste miljø for læring, fortsætter han.

Cphbusiness opnåede markant bedre indeklima

En af de skoler, Bøjsø døre & Vinduer fornyeligt har leveret nye vinduer til, og som således har fået et væsentligt bedre indeklima, er Erhvervsakademiet Copenhagen Business på Landemærket 11 i København. Den bevaringsværdige bygning fra 1940 i det centrale København fik såedes udskiftet alle bygningens cirka 100 vinduer, som efterhånden var nedslidte og udtjente.

– Vi besluttede at udskifte de mange vinduer, dels så vi kunne opnå en energibesparelse, og dels så skolens elever og lærer kunne få et bedre undervisningsmiljø. Nogle af lokalerne blev nemlig meget ophedet om sommeren, mens der også var træk og kuldenedfald fra vinduerne om vinteren. I den forbindelse faldt valget på Bøjsø, da de havde produktion i Danmark og samtidig kunne levere en løsning, der matchede bygningens oprindelige udtryk, fortæller projekterings- og tilbudschef Simon Hørup hos Jeudan Projekt & Service, der var bygherre på projektet.

De gamle forsatsvinduer med enkeltlagsglas blev således udskiftet med nye energioptimerede koblede vinduer, som skulle sikre bedre luftkvalitet, lysindfald og ventilationsmuligheder.

– Ved denne case havde vi især fokus på at optimere forholdene omkring lys og ventilation. Derfor leverede vi blandt andet vinduer med udluftningsventiler, så eleverne kunne opnå en fornuftig og konstant udluftning og temperatur uden hver gang at skulle åbne helt op for vinduerne, som er placeret på 5. etage, fortæller projektleder Tommy Borg hos Bøjsø døre & vinduer og fortsætter:

– Og skulle behovet alligevel opstå, så har vi samtidig produceret vinduerne med sikringsbeslag, så det samtidig kan gøres uden nogen former for risiko. Derudover blevet vinduerne produceret, så de giver et stort lysindfald i lokalerne, og erhvervsakademiet er således et godt eksempel på, hvordan man alene ved at udskifte vinduerne kan forbedre både lys, ventilation og temperaturer, som er afgørende for elevers indlæring.

Foruden indeklima var udtrykket også et vigtigt parameter i renoveringsarbejdet. Den gamle bygning er nemlig i høj grad bevaringsværdig, og derfor var det vigtigt, at vinduerne blev udskiftet med respekt for det oprindelige, så skolen kunne bevare sit charmerende udtryk. Derfor blev der til opgaven valgt en koblet vinduesløsning, der er produceret ud fra oprindeligt håndværk, som Bøjsø har specialiseret sig i.