Innovater med underskud på over 50 millioner

Innovater kommer ud af 2023 med et resultat efter skat på -44,5 millioner kroner i koncernen og -53,6 millioner kroner i moderselskabet.

Innovater betegner i en pressemeddelelse 2023 som et hårdt år.

Koncernen fik i 2023 et resultat på -48,7 millioner kroner før skat, mens det efter skat lød på -44,5 millioner kroner.

Moderselskabet fik et underskud før skat på 63,3 millioner kroner, mens det efter skat blev til et underskud 53,6 millioner kroner.

– Man kan roligt sige, at vi er ramt af den perfekt storm, udtaler direktør og hovedaktionær Morten Lykke i meddelelsen.

– Under 2023 har vi tabt det, vi tjente i 2022, og vi har skåret til, hvilket er både trist og utilfredsstillende. Men heldigvis har Innovater en god styring på de igangværende byggerier, og vi har godt styr på vores likviditet, understreger han.

Innovater påpeger i meddelelsen, at værdiskabelsen i projekterne sker under udviklingsarbejdet, og dermed før byggerierne reelt sættes i gang. Derfor indregner selskabet en større del af den forventede fortjeneste på projekterne, når byggeriet påbegyndes, tilladelserne samt finansieringen er på plads, og når der er enten en lejer til projektet, eller det er solgt til en investor, som overtager det efter færdiggørelsen.

I 2023 har Innovater måttet nedregulere på disse indregnede avancer, da de stærkt stigende bankrenter har betydet, at de oprindelige budgetter ikke holder, som forventet.

Forsinkelser på visse projekter har også kostet penge, og med de højere renter og en rekordhøj aktivitet, har de øgede renteomkostninger tegnet sig for over totredjedele af årets tab, skriver Innovater.

Udviklingsselskabet har desuden afskrevet en del aktiverede omkostninger på projekter, som enten ikke gennemføres som følge af markedsforholdene, eller som først forventes gennemført i kommende budgetår.

Endelig er der på enkelte projekter konstateret fordyrende forhold omkring jordarbejdet. Det er forhold, som Innovater som bygherre har ansvaret for og ikke kan pålægge hverken investorer eller entreprenører, understreges det.

– Det er vigtigt at sige, at vi alene har to projekter, der ser ud til at give direkte underskud, når vi er færdige. Årsresultatet 2023 er dermed udtryk for, at vi tjener meget mindre end forventet på vores projekter og derfor må tilbageføre en stor del af vores á conto indtægtsførsler, og det er naturligvis slemt nok, udtaler Morten Lykke.

– Og som mange andre i branchen må vi erkende, at vi ikke har forudset de meget turbulente tider og konsekvenserne heraf.

Umiddelbart ser Morten Lykke fortrøstningsfuldt på fremtiden:

– Vi har netop annonceret en ændring i ejerkredsen hvor From Invest sælger sine aktier til CECN ApS, der er ejet af folk med stor branchekendskab, som Innovater ser meget frem til at udnytte. I den forbindelse tilføres Innovater ansvarlig kapital på knap 50 millioner kroner blandt andet til projektfinansiering. Dette sikrer fundamentet for udviklingen og udnyttelse af en stærk pipeline.

– Vi har gode og velbeliggende projekter under udvikling, og med vores nye partnere forventer vi at kunne tjene endnu mere på vores udviklingskompetencer. Derfor forventer vi igen sorte tal i regnskaberne for 2024, understreger Morten Lykke.

Innovater er stiftet i 2008 og har kontorer i Aarhus og på Frederiksberg. Selskabet har 16 ansatte og arbejder med udvikling af detailhandels‐ og boligejendomsprojekter i Danmark.

Selskabet har ingen egenproduktion, hvorfor alt byggeri indkøbes fra samarbejdspartnere i fag‐, hoved‐ eller totalentreprise.

I øjeblikket har Innovater ni projekter under opførelse i hele landet. De ni projekter opfatter 23.200 kvadratmeter retail, heraf 15.000 kvadratmeter alene i Nyborg og cirka 250 boliger primært på Sjælland og i Storkøbenhavn.

Innovater – nøgletal

Millioner kroner Moderselskab Koncern
2023 2022 2023 2022
Bruttoavance -35.624 22.582 -17.816 76.487
Resultat før skat -63.283 -8.329 -48.710 45.576
Resultat efter
skat
-53.612 3.545 -44.544 43.321
Egenkapital 89.536 152.979 62.520 117.019
Balance 260.751 323.443 1.191.464 890.772

Kilde: Innovater.