Juul Frost Arkitekter har lanceret publikationen
Juul Frost Arkitekter har lanceret publikationen "Fremtidens Urbane Sundhedskultur". Foto: PR.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Ifølge en pressemeddelelse fra Juul Frost Arkitekter lever kun fire ud af ti danskere op til WHO’s anbefalinger til fysisk aktivitet, og en ud af otte danskere har tegn på ensomhed.

Det er udfordringer, som et godt bymiljø kan være med til at løse. Siden 2019 har Juul Frost Arkitekter arbejdet med udviklingsprojektet “Fremtidens Urbane Sundhedskultur’” Det har nu resulteret i en publikation med cases og værktøjer til at arbejde med lighed i sundhed og livskvalitet, sociale nabolag, grønne områder, aktiv livsstil og integration af forskning, fremgår det af meddelelsen.

Udviklingsprojektet er støttet af Realdania og henvender sig til alle, der arbejder med byudvikling, både offentlige og private bygherrer, udviklere og rådgivere.

– Målet er at få denne vigtige dagsorden ind i byudvikling og planlægning i kommunerne og hos udviklere og boligselskaber. Sjældent fremgår sundhed og trivsel eksplicit som et behov eller et strategisk mål, selv om miljøet i vores byer har enorm betydning for vores sundhed og trivsel. Værktøjet skal sikre, at sundheds- og trivselshensyn eksplicit kommer til udtryk i planlægningen, udtaler Helle Juul, medstifter af og partner i Juul Frost Arkitekter.

– Social ulighed i sundhed er en udfordring i Danmark og her spiller det byggede miljø og vores sundhedsadfærd en rolle. Vi må arbejde på at sikre lige adgang og muligheder i byen for sundhedsfremmende valg og tilbud. Grundlæggende er der et behov for, at man bliver bedre til at integrere sundhed, trivsel og livskvalitet i byplanlægningen – på lige fod med for eksempel bæredygtighed og klimamål, udtaler hun videre.

Fremtidens Urbane Sundhedskultur er udviklet med bidrag fra en tænketank bestående af kapaciteter indenfor relevante tværfaglige områder. Publikationen blev lanceret den 5. september ved et debatmøde på BloxHub Arena i København, hvor diskussionen blev kickstartet med faglige indspark fra projektets tænketank, der blandt andet består af læger, arkitekter, planlæggere samt en antropolog.

Fakta

“Fremtidens Urbane Sundhedskultur” kan hentes på Juul Frost Arkitekters hjemmeside.

Trykte kopier kan købes hos Arkitektens Butik.

En engelsk version af Fremtidens Urbane Sundhedskultur vil være tilgængelig fra oktober.

Om Juul Frost Arkitekter

Juul Frost Arkitekter er en prisvindende tværfaglig tegnestue med en helhedsorienteret tilgang og et menneskeligt sigte, med kontorer både i København og Stockholm. Ambitionen med Juul Frost Arkitekters arkitektur og byudvikling er at fremme menneskers livskvalitet, sundhed og trivsel.

Forsknings- og udviklingsarbejde er en integreret del af Juul Frost Arkitekters innovative praksis.

Ambitionen er at skabe samfundsrelevant og fremtidssikret arkitektur, som skubber til udviklingen og giver vedvarende værdi for klienter, brugere og samfundet.

Publikationen: Fremtidens Urbane Sundhedskultur indeholder en videns- og caseindsamling, bidrag fra tænketankens fageksperter og værktøjer til at arbejde helhedsorienteret med sundhed i planlægning.

Samarbejde: Fremtidens Urbane Sundhedskultur er støttet af Realdania.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med en tænketank bestående af:

Bodil V. Henningsen, arkitekt, master i strategisk planlægning, Aalborg Kommune, byudvikling og byggeri

Christer Larsson, arkitekt SAR/MSA, KKH, Tidigare stadsbyggnadsdirektör, Professor adj, i
arkitektur, Grundare av Helastaden

Jasper Schipperijn, Professor, Ph.D., M.Sc., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk
Universitet

Jesper Lund Bredesen, læge, divisional director H. Lundbeck

John Pløger, professor emeritus Universitetet i Agder

Karin K. Peschardt, landskabsarkitekt, ph.d. strategisk planlægger, Holbæk Kommune,
plan og erhverv

Katrine Winther, antropolog, boligsocial leder AKB Taastrupgaard

Morten Klöcker Grønbæk, professor, ph.d., dr.med. direktør for Statens Institut for
Folkesundhed, SDU

Peter Hanke, dirigent, Associate Fellow ved Oxford University, Saïd Business School
Rasmus B. Andersen, arkitekt teamleder Byudvikling og faciliteter, DGI

Kilde: Juul Frost Arkitekter.