Med inspiration fra Aalborg: Sundhedstilbud skal ind i almene boligområder

Sundhed integreres i alt fra den enkelte bolig til fællesarealerne og fællesfaciliteterne, og sundhedstilbud skal rykke ind i de almene boligområder.

KL og BL har lanceret et fælles udspil med fokus på investering i den lokale sundhedsstruktur.

Det vækker glæde i Aalborg og ikke mindst hos Himmerland Boligforening. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den almene boligforening.

– Man kan med en vis ret sige, at væsentlige dele af udspillet er vokset i vores have, for det, der lægges op til, er at omsætte vores gode erfaringer fra Aalborg til national skala, udtaler direktør Ole Nielsen fra Himmerland Boligforening.

– Essensen af forslaget er, at der skal ske en fremrykning af den kommende boligaftale, så den kan arbejde sammen med sundhedsreformen. Baggrunden er, at den sociale og geografiske ulighed i sundhed er for stor og at presset på sundhedsvæsenet vil vokse, efterhånden som der bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme. For at gøre ondt værre, mangler der hænder og i det hele taget ressourcer i et presset velfærdssystem. Det kræver, at der bliver tænkt i nye løsninger – og i investeringer, der kan bringe det nære sundhedsvæsen tæt på borgernes hverdag.

Sundhedstilbud skal ind i de almene boligområder

En hjørnesten i KL og BL’s anbefaling er, at der skal åbnes for sundhedsrenoveringer: Når almene boliger renoveres, skal sundhed integreres i alt fra den enkelte bolig til fællesarealerne og fællesfaciliteterne.

– Med inspiration fra Sundheds- og Kvartershuset i det østlige Aalborg lægger man op til, at sundhedstilbud skal flytte ind i de almene boligområder. Det kan for eksempel være i form af ombygning af fælleshuse, så de kommer til at rumme sundhedsfaciliteter eller det kan være ny anvendelse af tomme ældre- eller plejeboliger, så de kan fungere som lokale sundhedshuse og dermed sikre nærhed i sundhed, uanset om der er tale om større byer eller yderområder, siger Ole Nielsen.

I forslaget indgår også renovering af en større mængde almene boliger, så de kan tilpasses flere stadier i livet – præcis sådan som det er sket i det østlige Aalborg.

– Da vi for nylig havde besøg af sundhedsminister Sophie Løhde, fremhævede hun netop fordelene ved – som i Sundheds- og Kvartershuset i det østlige Aalborg – at samle en række sundhedstilbud under ét tag centralt i et boligområde. Og på den måde at udbytte et oplagt potentiale i at tænke bolig- og sundhedspolitik sammen, pointerer Ole Nielsen.

Rådmand for Sundhed og Kultur, Jes Lunde (R), giver udtryk for, at man i Aalborg Kommune er rigtigt glade for det tætte samarbejde med Himmerland Boligforening.

– Sammen når vi ud til betydeligt flere med et opsøgende arbejde, der kommer til at gøre en forskel i mange menneskers liv. Vi går all in i dette, fordi vi tydeligt kan mærke, at efterspørgslen er der hos borgerne, når vi kommer med målrettede tilbud, der kan forbedre livsvilkårene, udtaler Jes Lunde.

I udspillet fra KL og BL påpeges det, at de almene boligområder huser én million mennesker i 600.000 boliger på tværs af alle landets kommuner.