Juli er den måned, hvor flest danske feriehuse bliver udlejet. På tværs af landet er der dog stor forskel på, hvor mange sommerhuse, der udlejes eller nydes af ejeren selv. Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Hvis man lægger antallet af udlejede huse på udlejningsfirmaers travleste dag i juli sammen og holder op mod antallet af huse i kommunen, lå Tønder Kommune øverst på listen med 67 procent af sommerhusene udlejet. Af de 2.100 sommerhuse i kommunen, svarer det til, at 1.402 var lejet ud gennem et udlejningsfirma. Næstefter Tønder fulgte Varde Kommune med 51 procent udlejede feriehuse, skriver statistikbureauet.

Kigger man på antallet af udlejede feriehuse toppede Ringkøbing-Skjern Kommune listen med 4.851 udlejede feriehuse ud af 10.383 huse. Det svarer til, at 47 procent af kommunens sommerhuse blev udlejet på netop denne dag.

Til sammenligning var udlejningsprocenten for samtlige af landets 220.000 sommerhuse 14,4 procent. Det svarer til 31.580 udlejede sommerhuse, når man udregner summen af udlejningsstedernes travleste dag.

– Hvert år vælger mange tyskere at holde ferie i Danmark, og de er i høj grad med til at trække udlejningsprocenten op i Danmark. Vesterhavet er en populær destination for tyske turister og derfor klart det sted, hvor flest feriehuse bliver lejet ud, udtaler Paul Lubson, specialkonsulent i Danmarks Statistik, i meddelelsen.

Udlejede feriehuse efter gæsternes nationalitet i juli 2022. Kilde: Danmarks Statistik.
Udlejede feriehuse efter gæsternes nationalitet i juli 2022. Kilde: Danmarks Statistik.

Tyske gæster stod for 2 millioner af i alt 4,2 millioner overnatninger i de danske feriehuse i juli måned. Danske gæster stod for 1,6 millioner af overnatningerne, mens resten fordelte sig på andre nationaliteter.

Andelen af udlejede feriehuse var også høj på de danske øer – ud over Sjælland og Fyn. I juli var den eksempelvis 42 procent på Ærø, 23,5 procent på Samsø og 20,2 procent på Læsø på årets travleste dag.

Lav udlejningsprocent mod øst

Med undtagelse af Bornholm faldt andelen af udlejede sommerhuse, jo længere østpå man kommer. Guldborgssund havde med 11,4 procent den højeste udlejningsprocent i Region Sjælland.

– Mens der er gang i udlejningerne i Jylland og på øerne, tyder det på, at man i højere grad benytter sig af sit eget hus på Sjælland. Odsherred er med 24.000 huse suverænt den kommune med flest sommerhuse, men udlejningsprocenten for udlejningsfirmaer er her nede på 2,7 procent, siger Paul Lubson.

På Fyn ligger udlejningsprocenten mellem 4 og 11,5 procent, hvor Kerteminde er lavest og Middelfart og Assens ligger højest.

Andel af feriehuse udlejet i de danske kommuner i juli 2022. Kilde: Danmarks Statistik.
Andel af feriehuse udlejet i de danske kommuner i juli 2022. Kilde: Danmarks Statistik.

Ovenfor er tallene opgjort som summen af hvert udlejningsfirmas travleste dag i løbet af juli. Vil man se på hver enkelt dag, toppede udlejningerne for juli på månedens sidste dag.

Det var også denne dag, udlejninger til tyske turister lå højest for juli, mens antallet af danske feriehuslejere var højest den 13. juli, midt i sommerferien. Der var cirka lige mange tyske og danske turister i uge 28, som har været den mest populære uge blandt danske gæster. Alle andre uger har antallet af tyske bookinger været i overtal.

– Tyskere udgør den største andel af lejere, når det kommer til danske feriehuse. I Tyskland lå sommerferien senere end den danske, så derfor peaker udlejningerne for tyske gæster også senere i slut juli eller august, siger Paul Lubson.

Om undersøgelsen

Antallet af sommerhuse i Danmark er opgjort efter BBR-registret.

Antallet af udlejede sommerhuse er indregistreret af udlejningsfirmaer. Tal for privat udlejning er ikke med i denne opgørelse, og tallet for udlejede huse kan derfor være højere end vist i denne artikel.

Andelen er udlejede sommerhuse er beregnet ud fra udlejningsfirmaernes travleste dag, hvorfor dagen kan variere. Derfor vil summen af udlejede huse på årets travleste dag ikke nødvendigvis stemme overens med summen af de individuelle udlejningsfirmaers travleste dag.