Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark lancerer et fælles energiudspil, der med 13 forslag baner vejen til grønnere boliger i landdistrikterne. Foto: PR.
Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark lancerer et fælles energiudspil, der med 13 forslag baner vejen til grønnere boliger i landdistrikterne. Foto: PR.

Hvis Danmark skal blive uafhængig af russisk olie og gas og desuden leve op til klimamålet om at reducere mængden af CO2 med 70 procent i 2030, er der behov for at sætte mere skub i energirenovering af den danske bygningsmasse, som står for 40 procent af Danmarks energiforbrug. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark, som netop har præsenteret et fælles energiudspil.

Ifølge meddelelsen er over 40 procent af boligerne i landdistrikterne i ringe energimæssig forfatning. Og boligejerne har ikke altid adgang til grønne energiformer som eksempelvis fjernvarme. Udspillet fra Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark rummer 13 konkrete forslag til, hvordan boliger i landdistrikterne kan gøres grønnere og mere energivenlige.

– Som samfund har vi et fælles ansvar for at skabe en grønnere fremtid for alle – både på landet og i byerne. Det kræver, at vi i fællesskab rækker en ekstra hånd ud til de boligejere, for hvem en gennemgribende energirenovering ikke nødvendigvis er rentabel. Derfor lancerer vi i dag en række forslag til indsatser, der kan bidrage til at gøre boligerne i landdistrikterne mere energieffektive og baner vejen mod en grønnere fremtid. Men det kræver politisk vilje, så vi håber, at det nye Folketing og den nye regering er klar til at tage fat, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Hvis politikerne er klar til efterleve det ønske, kan de sætte embedsfolkene til at rode i arkiverne, for flere af forslagene minder om noget, der er set før.

Foruden grønne screeninger af huse uden fjernvarme vil Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark eksempelvis have indført et grønt håndværkerfradrag til energibesparende håndværksydelser i landdistrikterne og flere midler til nedrivning af faldefærdige huse. Der er altså tale om gamle kendinge, som hives op af skuffen. Håndværkerfradraget blev afskaffet med virkning fra den 1. april 2022.

Ud over klimagevinsten og fordelen ved at blive uafhængig af russisk energi kan grønnere og mere bæredygtige boliger i landdistrikterne ifølge Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, bidrage med en kærkommen sidegevinst.

– Det kan tilmed gøre en positiv forskel for den enkelte boligejers økonomi og give sundere boliger at bo i. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere 13 forslag, der – hvis de indfries – kan bringe Danmark tættere på en grønnere fremtid, udtaler han i pressemeddelelsen.

Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark vil med udspillet blandt andet have afsat 200 millioner kroner ekstra i 2023 til bygningspuljen, som skal øremærkes boliger i landdistrikterne. Desuden vil de have indført et energiforbedringsfradrag på 40.000 kroner for feriehuse, der energirenoveres.

Endeligt slår parterne på tromme for for grønne opvarmningskilder såsom varmepumper eller jordvarmeanlæg, da fjernvarme ikke er en reel en mulighed flere steder i landdistrikterne på grund af afstanden mellem husene.