Der bygges seniorboliger i stor stil i hele landet, og det er der ifølge en pressemeddelelse fra EDC Erhverv Poul Erik Bech god grund til. Om bare ti år forventes der at være cirka 200.000 flere danskere over 65 år, skriver erhvervsmæglerkæden. Det skaber en markant udfordring for ejendomsmarkedet nu og i fremtiden, da de mange boligprojekter slet ikke kan følge med efterspørgslen, fortæller Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, i meddelelsen.

– Allerede nu er antallet af danskere i aldersgruppen 65 år og derover på lidt over 1,2 millioner, men det antal forventes at stige ret markant inden for kort tid. Derfor har mange investorer og projektudviklere set potentialet i seniorboliger, hvor der allerede nu er søsat talrige små og store projekter med seniorboliger af lokale og landsdækkende projektudviklere, udtaler han.

– Selvom vi ser mange projekter med seniorboliger skyde op rundt om i landet, ser efterspørgslen ud til at være nærmest umættelig. I dag er der for eksempel blot 7.000-8.000 boliger i seniorbofællesskaber, hvor flere tusinde står på venteliste. Antallet af ældrevenlige boliger skal stige markant for at imødekomme den enorme efterspørgsel, der forventes i fremtiden.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kortlagde i 2016, at flere end 80.000 ældre var interesserede i at flytte ind i et seniorbofællesskab, og det antal kunne vokse til 140.000 i 2040.

Seniorer søger fællesskaber

At der kommer flere ældre, er i sig selv ikke nødvendigvis en udfordring for det danske boligmarked. Joseph Alberti peger på, at udfordringen kan ligge i en adfærdsændring og nye behov hos seniorgenerationen:

– Den stigende interesse for seniorboliger skyldes grundlæggende, at mange seniorer overvejer at flytte fra den bolig, som har dannet rammen om familieliv og børn. De vil gerne have færre forpligtelser og mindre arbejde med have og vedligeholdelse. Nogle vil have mindre plads, fordi børnene er flyttet hjemmefra.

– Mange ønsker dog et øget fokus på fællesskabet. Vi ser, at fællesskabet i bofællesskaberne kan være med til at styrke livskvaliteten. For eksempel ved at øge trygheden og bidrage til at bekæmpe ensomhed, der ellers rammer en del ældre, ikke mindst enlige. En undersøgelse udarbejdet af Realdania viser da også, at 91 procent af beboerne i seniorbofællesskaber oplever øget livskvalitet, mens de også har et markant mindre behov for offentlig hjælp og pleje end jævnaldrende.

Ældre med penge på lommen

En stor andel af de nuværende og især kommende seniorer har flere penge mellem hænderne. Dels er pensionssystemet godt udbygget, og dels har mange gennem årene opbygget en pæn friværdi i deres bolig.

– Vi ser store friværdier i Storkøbenhavn, Nordsjælland, Aarhus, Østjylland og i udkanten af de større byer. En del vil gerne realisere friværdien og for eksempel rejse, og derfor søger de en lejebolig. Vi ser dog også stor interesse for andelsboliger, hvor seniorer kan bruge en del af friværdien fra parcelhuset til at betale hele indskuddet og dermed have ret lav husleje. I udkantsområder ser vi ikke de samme friværdier i boligerne, så her er det vigtigt, at seniorboliger ikke har for højt lejeniveau, siger Joseph Alberti.

Flere projekter og boligtyper må prioriteres

Det tyder dog ikke på, at det kun er seniorbofællesskaber, der bliver mangel på i de kommende år. Seniorvenlige boliger, der er almene boliger, som er indrettet specifikt til ældre, vil også være en mangelvare i fremtiden. Men en række ældrevenlige projekter kan imødekomme problemet og måske sikre behovet og den massive efterspørgsel på boliger til seniorer.

– I hele landet begynder der så småt at blomstre flere og flere projekter op med servicerede plejeboliger, som tilbyder gode fælles aktiviteter til de ældre, samt flere servicetilbud som rengøring og plejehjælp. Desuden forventer vi, at der vil dukke endnu flere friplejeboliger op i løbet af de kommende år. Det er ret udbredt på den anden side af Øresundsbroen, men reglerne er fortsat for komplekse til, at det rigtig har vundet indpas i Danmark. Behovet er dog enormt. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at der er behov for 26.000 ekstra plejeboliger de kommende ti år. Antallet af danskere på mindst 80 år vokser nemlig med 160.000 frem mod 2030, og så kan det offentlige få svært ved at løfte opgaven med at skaffe boliger, slutter Joseph Alberti.