AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I morgen kommer nye tal for boligpriserne i februar, og de er ventet med spænding af købere, lejlighedsejere, ejendomsmæglere og bankøkonomer.

For en månedstid siden rullede overskriften ”Nye boligtal viser største prisfald i 10 år” i medierne, og historien var, at lejlighederne var faldet markant i pris fra december til januar.

Blandt andet fordi det nu var blevet dyrere at købe lejlighed med nye boligskatteregler, og at der var handlet mange lejligheder før nytår.

Men det var ikke hele forklaringen.

Nu kan Home – med data for København By fra Boligsiden – uddybe:

En væsentlig årsag til prisfaldet er, at der blev handlet ekstra mange af de dyreste lejligheder i december og markant færre i januar.

Den forskel i handler sætter sig tydeligt i gennemsnitsprisen, lyder det fra ejendomsmæglerkæden.

Læs også: For første gang i over 10 år faldt salget af lejligheder i januar

Cirka halvdelen af prisfaldet på lejligheder skyldtes, at der var en markant anden sammensætningen af handler i januar end i december, viser analysen fra Home.

– Vi kan nu dokumentere, at del købere – og sælgere – havde travlt med at få en skatterabat hjem på især de dyreste lejligheder inden nytår. Antallet af handler steg generelt i 2023 – og der var især mere run sidst på året, siger Michael Dalsager, senior kommunikationskonsulent og talsperson.

Skattetænkning påvirker prisudviklingen

Homes analyse viser, at andelen af de dyreste lejligheder til over 6 millioner kroner toppede i december 2023, hvor det var prisen på 22,9 procent af lejlighederne. I januar 2024 var det 18,2 procent, der kostede over 6 millioner kroner.

“Skattetænkningen” i 2023 spiller ind på prisudviklingen i det nye år.

Danske Bank har regnet på prisstatistikken fra Boligsiden og Home og konkluderer, at den nye sammensætning af handler har påvirket den gennemsnitlige kvadratmeterpris i statistikken.

Omtrent halvdelen af prisfaldet på cirka 3 procent skyldes, at der er solgt en mindre andel af de dyre lejligheder. Det vil sige, at hvis fordelingen havde været den samme i januar som i december, så var den gennemsnitlige kvadratmeterpris kun faldet halvt så meget, lyder det fra Home.

Læs også: Voldsom forskel på boligpriserne i Danmark

I beregningen er der brugt de rene månedstal for salgspriserne (uden tre måneders glidende gennemtsnit eller sæsonkorrektion) for at zoome ind på den konkrete månedsudvikling.

– Populært sagt ser faldet i den gennemsnitlige lejlighedspris altså mere markant ud på papiret, end det er, siger Michael Dalsager og peger på, at det var ventet, at lejlighedsmarkedet – især i København – ville blive mere stille efter en travl tid.

– Men det kan snart være på vej ind i en ny gænge. Vi hører positive toner fra mæglerne, og flere bankøkonomer mener heller ikke, at der bliver tale om et langvarigt dødvande, fordi mange ting trækker i en positiv retning, siger Michael Dalsager.

Sådan fordelte lejlighedshandlerne sig i 2023 og i starten af 2024

  • Statistikken viser, at der blev handlet flere lejligheder til over 6 millioner kroner frem mod nytår i København By (landsdel) og klart flere end i starten af 2023.
  • I januar 2024 faldt andelen af de dyreste lejligheder markant.
  • Andelen og antallet af handler til over 6 millioner kroner er dog fortsat større end for et år siden.

Kilde: Home.