Mægler: Så mange vil købe og sælge bolig inden sommerferien

Nye skatteregler satte fart på især salget af lejligheder i København i slutningen af 2023. Nu er boligmarkedet på vej mod en normalisering, viser tal.

Efter en afslutning på 2023, hvor især mange lejlighedskøbere i København var på banen for at sikre sig en skatterabat inden nye skatteregler trådte i kraft ved årsskiftet, er interessen for at købe og sælge bolig tilbage på “normalen”.

Det viser Homes køber- og sælgerbarometer, som analysevirksomheden YouGov udarbejder for ejendomsmæglerkæden hvert kvartal.

Det skriver Home i en pressemeddelelse.

De over 2.000 besvarelser viser, at ved indgangen til 2024 er det cirka 15 procent af danskerne, der har planer om at købe en bolig i løbet af det næste halve år.

Det er ganske vist en nedgang fra starten af fjerde kvartal i 2023, hvor det var cirka 17 procent, der fortalte, de havde planer om boligkøb.

– Det ser ud til, vi er tilbage på “normalen” for årstiden, og det var forventeligt, efter at der i efteråret opstod en lettere hektisk stemning i markedet på grund af de nye skatteregler – dog primært i Hovedstaden, hvor især de dyrere lejligheder stod til at stige i skat, siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

De 15 procent af danskerne, der har planer om at købe bolig det næste halve års tid, er lidt højere end interessen for et år siden og også højere end gennemsnittet for alle kvartalsmålinger i Homes og YouGovs køberbarometer siden april 2017, der ligger på 14 procent.

Her er det hele cirka 59.000 besvarelser fra danskerne, der ligger bag.

– Interessen for at købe hus ser ud til at holde niveau, mens det er interessen for lejligheder og sommerhuse, der er kølet lidt af, fortæller Henrik Hauthorn Jensen fra Home.

Stabil interesse for hussalg

Sælgerne er også tilbage på “normalen”, viser YouGovs undersøgelse for Home.

Således svarer 13 procent i undersøgelsen, at de har planer om at sælge deres bolig i løbet af det kommende halve år.

Det svarer stort set til andelen for et år siden og også i april 2023, men det ligger under målingerne i juli og oktober, hvor det var 15 procent af boligejerne, der oplyste, at de havde planer om at sælge.

Her er gennemsnittet for alle kvartalsmålingerne med svar fra næsten 29.000 boligejere på 14 procent.

Igen er det interessen for et hussalg, der er ret stabil, mens der er en nedgang i planerne om at sælge en lejlighed siden juli, og i antallet af potentielle sommerhussælgere siden oktober.

– Der er nok en del lejlighedsejere, der har forsøgt at sælge på bølgen af den øgede interesse fra køberne op til årsskiftet og i ikrafttræden af de nye skatteregler, og for en pæn del af dem er det lykkes, viser de gode salgstal fra årets sidste måneder, forklarer Homes analytiker.

I Home forventer man derfor en lidt roligere start på året, hvad angår lejlighedssalget i hovedstaden.

– De øvrige markedsvilkår – ikke mindst renteudviklingen – er afgørende for, hvor mange der kommer i mål med deres købs- og salgsplaner det næste halve års tid, siger Henrik Hauthorn Jensen fra Home.

Om Undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2038 CAWI-interview med danskere i alderen 18+år, i perioden den 3. til den 8. januar 2024.

Kilde: Home / YouGov.