I løbet af 2022 har Sikkerhedsstyrelsen ført tilsyn på 101 skoler og undervisningssteder, og syv steder kunne besøget afsluttes med at konstatere, at alt var i orden. 17 steder var beskeden den modsatte, nemlig at elsikkerhedsreglerne var overtrådt og at der blev givet påbud om at få installationerne bragt i orden. Over for 77 steder blev der vejledt om at få rettet mindre alvorlige fejl ved elinstallationerne. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

– På steder, hvor der færdes mange børn og unge, skal elinstallationerne være i orden. Selv om vi har givet færre påbud for alvorlige overtrædelser i 2022 end året før, er der stadig alt for mange uddannelsessteder, der ikke har styr på elinstallationerne, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

En generel problemstilling var manglende vedligeholdelse af eltavler og installationer. Hvis der er huller i kapslingen på en eltavle, eller hvis der mangler dæksler over lampeudtag, er der risiko for, at nogen kan komme for tæt på strømførende dele og få stød, skriver Sikkerhedsstyrelsen.

– Det er ekstra problematisk på skoler og andre steder, hvor det først og fremmest er børn, der færdes. De er ikke altid opmærksomme på risikoen for at få stød, siger Evy Boe Madsen.

Blandt andre alvorlige konstateringer ved tilsynene var, at der ti procent af de kontrollerede steder ikke var installeret RCD’er (fejlstrømsafbrydere), som det kræves for at afbryde strømmen og beskytte mod livsfarlige stød, hvis der opstår fejl i et elapparat. Der var også flere steder, hvor belysningen ikke som krævet var opdelt på flere RCD’er, når der er tale om lokaler til mange mennesker. Dermed ville en enkelt fejl ved elinstallationen kunne mørkelægge et lokale helt, lyder det fra Sikkerhedsstyrelsen.

– Vi tænker ikke altid over, hvilken betydning RCD’erne har, for så længe alt er i orden, har vi ikke brug for dem. Men det er afgørende for vores sikkerhed, at der er en RCD, der kan afbryde strømmen, hvis der opstår en fejl et sted i installationen. Ellers risikerer vi at få strømmen gennem os og få livsfarlige elektriske stød, siger Evy Boe Madsen.

Hun gør også opmærksom på, at RCD’er skal tjekkes jævnligt, så man ved, at de virker, hvis der bliver brug for dem. Det gøres ved at trykke på testknappen på RCD’en i eltavlen.

– Hvis RCD’en er i orden, vil den afbryde strømmen, så det er en god ide at afprøve den på et tidspunkt, hvor det generer færrest mulige. Men man kan med det samme slå RCD’en og dermed strømmen til igen, så afbrydelsen behøver ikke vare ret lang tid, siger Evy Boe Madsen.

Information og gode råd om elsikkerhed vil blive sendt til kommunernes tekniske forvaltninger, der har ansvar for de kommunale bygninger, samt til foreningen Danmarks Private Skoler og foreningen Danske Konferencecentre med en opfordring til at få kontrolleret, at elinstallationerne er i orden. Desuden vil Sikkerhedsstyrelsen også i 2023 kontrollere elinstallationer på uddannelsessteder.

Oversigt over tilsynene i 2021 og 2022

OK OK efter tiltag Overtrædelse Vejledning I alt
2021 8 31 71 110
2022 7 2 17 75 101

OK efter tiltag betyder, at der er rettet fejl, så elinstallationen derefter er i orden.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.