AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Der er ifølge Wonderful Copenhagen potentiale til at skabe 2 milliarder kroner mere i omsætning og flere jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet i turistehvervet i hovedstaden. Det kræver, at årets tre kolde og mørke måneder, januar og februar og marts, kommer op på gennemsnittet for resten af året.

Det skriver netværksorganisationen i en pressemeddelelse.

Tallene stammer fra nye beregninger fra Wonderful Copenhagen. Beregningerne er foretaget i lyset af, at turismen i hovedstaden atter er i vækst efter coronanedturen. Samtidig er der gennem de seneste syv år etableret et stort antal nye hotelværelser i nybyggerier.

Helt konkret er der kommet over 8.700 nye hotelværelser til siden 2017, en stigning på 58 procent. Samlet er der blevet investeret 12 milliarder kroner i turisterhvervet, skriver Wonderful Copenhagen.

Læs også: Flere turister giver optimisme i den københavnske hotelbranche

Med en styrket vintersæson kan branchen smide skatter for over en 500 millioner kroner i retning af statskassen. Pengene kommer oven i de 15-16 milliarder kroner, turismen i hovedstaden i forvejen bidrager med årligt i skatteindtægter til staten.

– Der er et klart potentiale i helårsturisme i hovedstaden, men vi er i hård international konkurrence med andre europæiske storbyer, så det kommer bestemt ikke af sig selv. For at lykkes skal vi løfte på tværs af hele destinationen, og det vil kræve en central og samlende aktør, derfor er vi rigtig glade for initiativet fra Wonderful Copenhagen, udtaler Dorte Krak, administrerende direktør hos Arp-Hansen Hotel Group.

Markedet søger automatisk mod sommermåneder

Der skal dog betydeligt flere turistovernatninger til destinationen, hvis de tre vintermåneder skal op på gennemsnittet for hele året. Helt konkret skal hovedstaden tiltrække 560.000 ekstra overnatninger i første kvartal.

Og selvom Danmarks hovedstad over en årrække er blevet mere populær uden for højsæsonen, så fordeler væksten sig ikke jævnt over året ved egen kraft. Og slet ikke i vintermånederne.

– Statistikken viser, at markedet automatisk søger mod sommermånederne, så hvis vi skal lykkes med at fordele væksten mere ud over hele året, så skal der en ny, fælles og markant indsats til. Til gengæld er der også rigtig meget at hente ved at skabe en helårsturisme i hovedstaden, ikke kun for erhvervet, men for hele samfundet. Så derfor vil vi samle hovedstaden bag en fælles indsats, siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Læs også: Tysk hotelkæde rykker ind i Nordvestkvarteret

– Turismen i hovedstaden er i højere grad end andre erhverv og andre dele af landet en effektiv vej til fast beskæftigelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Så med en stærkere helårsturisme i hovedstaden kan vi øge den strukturelle beskæftigelse endnu mere.

Mere viden, nye oplevelser og stærkere markedsføring

Arbejdet med at styrke helårsturismen i hovedstaden er dog ikke så lige til. Der er brug for flerstrenget indsats, understreger Wonderful Copenhagen, som derfor vil samle alle relevante aktører i en fælles, målrettet indsats, der går på tre ben:

For det første er der en analyseopgave i forstå og kunne arbejde med nye målgrupper – deres behov og ønsker. Hvilke potentielle gæster er mest relevante for hovedstaden i de kolde måneder? Den viden skal operationaliseres og deles med hovedstadens mange aktører.

For det andet er der en udviklingsopgave i at gøre hovedstaden mere attraktiv som samlet destination i januar, februar og marts. Det handler om udvikling af nye oplevelser og begivenheder. Og om at skabe sammenhænge mellem oplevelserne. Så der i turismesprog bliver et større “reason to go” for de potentielle gæster.

Den tredje opgave handler om markedsføring. Her er hovedstaden op imod andre storbyer og hovedstæder med enten varmere vejr i det sydlige Europa eller andre, der ikke har varmen, men et større udbud af oplevelser i vintermånederne.

Opbakning fra erhvervet

– Luftfarten og turismesektoren har en fælles interesse i at styrke turismen i ydermånederne. Vi har sammen med flyselskaberne kapaciteten til at bidrage til udviklingen og dermed understøtte væksten i perioden. Samtidigt kan vi i Danmark drage fordel af, at en øget turisme kan være med til at tiltrække nye, direkte ruter til gavn for danskerne og dansk erhvervsliv, siger Peter Krogsgaard, vicedirektør, Københavns Lufthavn.

Læs også: Horesta: Over 4.000 nye hotelværelser på vej i Danmark

Hovedstaden har over en årrække opbygget en international position som populær storbydestination, der konkurrerer benhårdt med de øvrige europæiske hovedstæder om de højtforbrugende storbyrejsende. I kraft af de højtforbrugende storby- og erhvervsturister skaber turismen i hovedstaden ifølge Wonderful Copenhagen en årlig omsætning på 52 milliarder kroner og står alene for 38 procent af omsætningen i turismen i hele Danmark.

– Som stor hospitality-aktør indenfor blandt andet kongresser og messer ligger der et markant stykke strategisk arbejde i at skabe vores egen efterspørgsel i skuldersæsonerne. Wonderful Copenhagen er en stærk, strategisk udviklingspartner for os, når vi arbejder på at fylde store haller og hoteller ud i stille måneder. De events og den aktivitet, der kommer ud af samarbejdet, er ikke kun til gavn for os, men for et helt økosystem af afledte erhverv, som også higer efter gæster og kunder i netop de kalenderstræk, siger Christian Folden Lund, administrerende direktør i Bellagroup.